Gunda Lindholm. Lindholm är en pigg och levnadsglad dam som upplevt alla skeden i Finlands 100-åriga självständighet.

Självständighetens årsbarn

I anslutningen till Finland 100 år och fotofestivalen bjöds det på en unik, lokal utställning.

Publicerad:
1.9.2017 14.45

Uppdaterad:
1.9.2017 14.45

Det är synd att utställningen Självständighetens årsbarn visas så kort tid, mellan 30.8-8.9. Den som den läser detta i dag och inte sett den än- spring till Stadhusgalleriet omedelbart. Fram till fredagen den 8.9  hinner du ännu ta del av den.

Utställningen är en del av årets fotofestival, och stommen utgörs av Arja Järvilehtos portätt på Hangöbor, 93-102 gamla.

Kontexten, Finland 100, ger en fin inramning till dessa fantastiska porträtt, som ändå lyser av helt egen glans. Personerna som porträtteras är Ida Hänninen, Holger Tötterman, Elli Tenho, Gunda Lindholm, Helena Högström, Ebba Nordman, Aaro Törmälä och Liisa Salmensaari.

Järvilehto har lyckats fånga varje enskild modells personlighet. Värdighet, värme, humor, glädje och vishet präglar porträtten, ackompanjerade av ett personligt citat.

"Jag har alltid litat på att även svåra saker tenderar att sluta väl" står som Salmensaaris motto.

Kanske är det just livsglädjen som är nyckeln till det långa livet.

Det tror åtminstone Ingela Glantz, som besöker utställningen:

– De ser så positiva och hjärtliga ut.

Arja Järvilehto som tagit porträtten säger att det var en oförglömlig upplevelse som rörde upp mycket känslor hos henne.

– Det var otroligt att träffa dessa starka, livsglada personer med så stor erfarenhet av livet.

Helt lätt att hitta dessa äldre Hangöbor var det inte. Då Järvilehto väl kom i kontakt med dem löpte ändå allt väl. Två av de äldre hade släktingar närvarande, men i övrigt klarade sig fotografen och modellen överlag på tumanhand.

– Det största problemet var att några hade nedsatt hörsel, men vi tog gester och kroppsspråket till hjälp, så det gick bra, säger Järvilehto.

– Och till exempel Gunda Lindholm rörde sig så snabbt med sin rollator i sitt hem att jag hade svårt att hänga med, med min utrustning.

De övriga fotografierna i utställningen som utgör en bildkavalkad över Hangö i tiden är tagna av Tapio Kekkonen, Väinö Järvilehto och Lars Sundström. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.