Korkein hallinto-oikeus ratkaisee vaalikelpoisuuskiistan

Kristillisdemokraatti Juha Kaunismaa vie kysymyksen puoluetoverinsa Outi McDonaldin vaalikelpoisuudesta kuntavaaleissa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Keskusvaalilautakunta kokoontuu tiistaina (15.8.) antaakseen vastineensa asiassa.

Publicerad:
11.8.2017 09.43

Uppdaterad:
11.8.2017 09.43

Hangon keskusvaalilautakunnan strategia on, että se pitää kiinni Helsingin hallinto-oikeudelle asiassa aiemmin esittämistään perusteluista.

Lautakunnan mukaan Outi McDonald (KD) ei ollut vaalikelpoinen, koska hän oli johtavan virkamiehen asemassa kaupungin organisaatiossa.

Kristillisdemokraatti Juha Kaunismaa valitti huhtikuussa Helsingin hallinto-oikeuteen keskusvaalilautakunnan päätöksestä.

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään 5. heinäkuuta keskusvaalilautakunnan olleen oikeassa.

Kaunismaa esittää valituksessaan, ettei McDonaldin virkaa voida käyttää perusteluna, koska hänet oli siirretty pois virastaan johtavana lääkärinä ja myöhemmin sanottu irti.

McDonaldin virkasuhdetta koskeva asia ei myöskään ole saanut lainvoimaa, koska se on parhaillaan toisen valituksen johdosta ratkaistavana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaunismaa vaatii nyt, että kaupunki järjestää uudet kuntavaalit.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.