Högsta Domstolen avgör valbarhetstvist

Kristdemokraten Juha Kaunismaa för frågan om partikollegan Outi McDonalds valbarhet i kommunalvalet till Högsta Förvaltningsdomstolen. På tisdag (15.8) samlas Centralvalnämnden för att formulera ett genmäle.

Publicerad:
10.8.2017 16.56

Uppdaterad:
10.8.2017 16.56

Strategin för Centralvalnämnden i Hangö är att hålla fast vid samma motiveringar som de lämnade till Helsingfors förvaltningsdomstol i frågan.

Enligt nämnden var Outi McDonald inte valbar, då hon har en ledande tjänst inom stadens organisation.

Det var i april som Kristdemokraten Juha Kaunismaa anförde besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över att Centralvalnämnden beslut.

Den 5 juli gav Helsingfors förvaltningsdomstol centralvalnämnden rätt. Kaunismaa tar i sin överklagan fasta på att man inte kan använda hennes tjänst som ett argument, då hon både flyttats från tjänsten som ledande läkare och senare sagts upp.

Frågan om hennes tjänsteförhållande har dessutom inte laga kraft, utan ligger för närvarande som ett annat ärende hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Kaunismaa vill nu att staden ordnar ett nytt kommunalval.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.