Fast grepp. Det gäller att ha fågelns fötter i ett stadigt grepp. Aleksi Lehikoinen berättar att rovfåglarnas klor är farligare än näbbarna. Här håller han en ung sparvhökshona.

Flyttfåglarnas knutpunkt finns i Hangö

Över en halv miljon fåglar räknas årligen på Hangö fågelstation. Stationen är en viktig bas för insamlande av data på nationella och vetenskaplig nivå.

Publicerad:
5.8.2017 16.32

Uppdaterad:
5.8.2017 16.38

– Vill någon släppa höken fri? frågar Aleksi Lehikoinen personerna som står i en ring runt honom ute på Uddskatans sydligaste spets.

Sparvhöken som han håller i sin hand är en ung hona som fastnat i ett stationens nät och lämpligt nog hittats under den guidade rundturen.

Det är inte ofta man i naturen får skåda en rovfågel på så nära håll, och alla vill knäppa en bild av fågeln. Trots att fågeln sitter stilla i Lehikoinens grepp, är ingen hugad att ta över.
Lehikoinen höjer sin hand och med en nätt knyck flyger höken sin kos.

Viktig bas
Vanligen är fågelstationen Halias ute på Uddskatans spets inte öppen för allmänheten, men i lördags ordnade guidade rundturer för allmänheten.

Aleksi Lehikoinen har varit chef för stationen i många år, men ger nu över åt yngre förmågor. Stationen, som upprätthålls av Helsingforstraktens Ornitologiska förening Tringa, sköts helt med frivilliga krafter, men ändå helt professionellt.

Årligen räknas här över en halv miljon fåglar och ringmärks över 10 000 fåglar. All data som systematiskt registretas, används i samarbete med olika lärosäten och som data i slutarbeten, doktorsavhandlingar och av miljöförvaltningen.

– Främst jobbar man med Helsingfors universitet, men då jag ännu forskade på Aronia samarbetade vi mycket med stationen, berättar Hangöbon och ejderforskaren Mikael Kilpi.

– Våra uppgifter används inom akademiska studier, vi är ingen kvasivetenskaplig institution, berättar frivilligarbetare Kaisa Välimäki.

Erfaret handlag

Med hjälp av uppgifter som samlas in, kan man utläsa förändringar i fåglarnas levnadsmiljö. Bland annat påverkar de milda vintrarna flytt- och parningsmönster.

Ringmärkningen gör att man kan följa fåglarnas rutter och hjälper också fastställa faktorer kring deras liv och död. Fåglarnas samlas in med hjälp av nät som finns utplacerade längs fåglarnas sträckningar i terrängen; finmaskiga nät för mindre fåglar och stormaskiga för större.

När fåglarna kolliderar med nätet trillar de ner i en påse, varifrån personalen plockar upp dem. Det gäller att ha ett vant och försiktigt handlag för att inte skada fåglarna. Vid hanteringen av större fåglar gäller det dessutom att akta sig för vassa näbbar och klor.

– Hackspettarna är faktiskt värst att ringmärka. Allra värst är deras större kusin spillkråkan. Den som ringmärkt spillkråkor brukar nog känna det i händerna efteråt, berättar Kilpi.

Räds havet
Varför har då just Halias kommit att spela en så central roll inom den finländska fågelvärden?

Enlig Välimäki beror det på att Uddskatan befinner sig i flyttfåglarnas sträckning. Udden utgör en slags tratt som samlar upp fåglarna på väg söderut.

– De flesta fåglar är rädda att flyga över havet, därför kan de hända att de tar en annan riktning i Hangö, medan andra fortsätter, berättar hon.

Ibland registreras också långväga och ovanliga arter i Hangö, därför är Tulludden ett ornitologernas Mecka.

En verklig veteran bland observatörerna, är Aatu Vattulainen. Den fågel finns knappt som inte fastnat i hans kikarsikte. Dagen till ära får vi skåda på en ung havsörn som ännu inte lämnat sitt bo ute i havsbandet.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.