Fasadrenovering pågår. Huset målas, lite i taget.

Larssonska gården målas - en bit i taget

I flera år har Boulevarden 3, den såkallade Larssonska gården, varit en nagel i ögat i gatubilden. Trots att byggnadstillsynen årligen krävt att förfallet åtgärdas, har inga större förändringar skett. Nu verkar en större fasadrenovering vara aktuell.

Publicerad:
3.8.2017 13.54

Uppdaterad:
3.8.2017 14.06

Den såkallade Larssonska gårdens öde har i många år upprört och förundrat Hangöborna.

Det anrika korsgavelshuset i hörnet mellan Boulevarden och Rådhustorget har i många år stått tomt medan den ljusblå färgen flagnat och spetsgardinerna i fönstren smulats sönder. Eftersom huset står på paradplats i centrala Hangö har staden förgäves försökt ägaren att åtgärda förfallet.

– Varje år efter fasadtillsynen skickar jag en ut en uppmaning om åtgärder åt ägaren, säger Jan-Peter Sundberg, byggnadsinspektör på Hangö stad.

– Och varje års målas en liten bit, tillräckligt för att undgå böter, konstaterar han vidare.

Eftersom ägaren trots allt låter skrapa bort lite färg och sätta ny, kan staden inte kräva vite.

– Vad är tillräckligt, det finns inga bestämmelser på det, säger Sundberg och tillägger att det kanske vore bättre om ingenting hände för då kunde staden i alla fall vidta sanktioner.

Inga kommentarer

Positionerna är med andra låsta mellan staden, som skulle vilja att fastigheten hålls i gott skick, och ägaren, Carl-Gustaf Sandell, som inte svarar på frågor om sina planer för byggnaden.

– Jag vill över huvud taget inte kommentera ägoförhållanden för några som helst byggnader, säger Sandell, då HT ringer upp.

När vi ringer upp på nytt, hälsar han en solig dag till Hangö och bryter samtalet.

Fasadrenovering pågår

I fjol syntes några män arbeta från marknivå med att skrapa färg från gaveln ut mot Rådhusskvären, men nu har man rest byggnadsställningar mot Boulevarden och två man är i färd med att skrapa fasaden.

– Vi har en yttre fasadrenovering på gång, berättar Jörgen Gröning.

– Vi kommer inte att hinna måla huset i år, det är så stort. Men vårt arbete intresserar helt klart folk, det kommer hela tiden någon fram och frågar vad vi gör, säger han. 

Vi får inte gå in, men inget lär ha ändrat sedan där i slutet av 1990-talet fanns ett antikvariat och kaféverksamhet. Fastigheten är i stadsplanen skyddad som historiskt viktig och värdefull för miljön. 

 

FAKTA:

Larssonska Gården, Boulevarden 3


- Handelsman Julius Tallberg lät resa ett bostadshus på tomten år 1889.
- Mellan 1892-1896 utvidgades villan mot Rådhusskvären.
- Stilmässigt representerar huset snickarglädje eller svarvstil med slag av nyrenässans.
- Fasaden med korsgavel och balkong är karaktersitisk för villan.
- I huset har funnits bl a möbelaffär, antikvariat och kaféer.
- Sedan slutet av 1990-talet har den stått tom.

Källa: Tina Lehto: Byggnadskultur och Kulturlandskap i Hangö. Hangö Museums publikationsserie nr 8 (1989).

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.