Inget får vara i fred. De nya badhytterna låg i sanden på lördag morgon bland all annan egendom som vandaliserats.

Vandalism i Casinoparken

Casinoparken var en ingen trevlig syn i helgen. Natten mellan fredag och lördag hade någon vält omkull de nya badhytterna, kastat stolar i fontänen och sparkat sönder bänkar. – Sorgligt, säger parkavdelningens Stefan Nyberg.

Text: Johanna Lindholm. Bild: Privat

Publicerad:
1.8.2017 12.56

Uppdaterad:
1.8.2017 12.57

Klockan sex på lördag morgon åkte arbetsledare Stefan Nyberg från stadens parkavdelning ut för att inspektera Casinoparken innan städpatrullen anlände klockan 7.

Synen som mötte honom blev en rivstart på arbetsdagen. De nya fina badhytterna hade välts omkull, sittplatserna med tak var söndersparkade och från Casinos uteservering hade man tagit flera stolar och kastat dem i fontänen. Som om detta inte var nog, hade förövarna vält parkbänkar eller ställt dem upp mot träden.

– Det var sorgligt, säger Nyberg.

Hoppas på ögonvittnen

Nyberg ringde in sin kollega för att reda upp förödelsen så att parken kunde städas.

– Nästan varje veckoslut förstörs det någonting, men så här omfattande skadegörelse har vi inte haft på flera år, säger Nyberg.

Illdådet har polisanmälts, men trots att det inträffade under ett av de mest händelserika veckosluten, så har man ingen gärningsman.

– Vi hoppas att någon skulle ha sett något, och i så fall berättar om sina iakttagelser.

Extra jobb

I år hade parkavdelningen satsat extra på trivseln i Casinoparken, med de spillrans nya badhytterna byggda i gammal stil. Den ena har nu tagits in för reparation och Nyberg tror knappast den placeras tillbaka för återstoden av sommaren.

För hans och kollegans del innebar ofoget en timme extra arbete under en brådskande helg. Han kan inte uppge en exakt prislapp för de materiella kostnaderna, men säger att de nya hytterna kostade cirka 2000 euro att bygga.

Tillsvidare har man ingen kameraövervakning på området.

– Men kanske blir det aktuellt i framtiden om det fortsätter så här, säger Nyberg. 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.