Rutin. Jourhavande brandmästare Niko Mättöhar släckt motsvarande bränder tidigare, dock inte i Hangö.

Brandhärden bevakas

Onsdagens terrängbrand i Syndalen spred sig över ett hundra hektar stort område. Branden utgjorde ingen fara för allmän­heten, men krävde massiva insatser för att släckas. Strax före elva på onsdag förmiddag fick räddningsverket larm om att det syntes rök i Koverhar i Lappvik. Larmet baserade sig på en utomstående observation. Släckningsarbetet pågick sent in på natten.

Publicerad:
28.7.2017 10.39

Uppdaterad:
28.7.2017 10.39

På torsdagen var branden under kontroll, men fortfarande återstår eftergranskningar. Jourhavande brandmästare Niko Mättö jobbade onsdag kväll och fortsatte i går med att vaka över branden:

– Det viktigaste är att hålla efter kanterna, för det är den vägen branden kan sprida sig på nytt. Mitt inne i brandhärden blossar det upp lågor ännu, men det är ingen fara.

Släckningsarbetena underlättades av att branden uppstod på ett område som ligger mellan två våtmarker, Tvärminne träsk och Sandö träsk.

– I något skede skulle vattnet ha kommit emot. Som tur var utgjorde branden ingen fara för allmänheten, eftersom området ligger utanför bebyggelse, säger Mättö.

I släckningsarbetena deltog 19 räddningsenheter, gränsbevakningens helikoptrar, beväringar från Nylands Brigad och försvarsmaktens egna mannar som övade på området.

– Helikoptrarna hämtade vatten från havet över hundra gånger. Regn hade varit välkommet, det skulle ha underlättat vårt arbete, säger Mättö.

Kan hända trots rigorösa rutiner

Branden uppstod sannolikt i samband med en övning som Gardets jägarregemente höll i Syndalen. Sprängämnesövningarna var en del av jägarregementets stridsskjutningsövningar som inleddes i måndags.

Överstelöjtnant Rainer Kuosmanen, biträdande kommendör på Gardets jägarregemente, säger att det förmodligen var någon av de sprängladdningar som användes i samband med övningarna som blivit kvar att glöda i terrängen. Det här ledde sedan till att elden tog fart.

– Tyvärr händer det ibland att bränder uppstår som resultat av våra övningar. Även om vi har noggranna rutiner för att hindra eldsvådor, är det svårt att helt utesluta riskerna.

Bland annat brukar man vattna marken innan övningar och utföra riskanalyser.

– Vi måste vara ännu försiktigare i fortsättningen. Sådana här situationer står också oss dyrt, då värdefull övningstid går förlorad, säger Kuosmanen.

Fick arbeta i fred

För räddningsmanskapet hade läget en klar fördel.

– I och med att det är tillträde förbjudet på arméns område fick vi jobba i fred, säger jourhavande brandmästare Mättö.

Senare kontaktades dock räddningsverket av folk som undrade om den kraftiga röklukten som uppstod innebär en risk för hälsan. Lukten kan vara stickande men ofarlig, och skingras snabbt med vinden.

Branden var den största i Västnyland hittills i sommar och eftersläckningsarbetena och övervakningen pågår så länge behov finns.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.