Parkmat. Med hjälp av Marko Niemis insats får skolbarn på sommarlov ett gratis mål fredagar i Kyrkparken.

Ärtsoppa åt hungriga barn

Ingen behöver leka på hungrig mage i Hangös mest populära lekpark, Kyrkparken.

Text: Minna Ruolanto. Bild Jorma Rönkkö.

Publicerad:
8.6.2017 10.37

Uppdaterad:
8.6.2017 11.25


– Enligt vad jag hört, är det många barn som inte får ett varmt mål mat om dagen när skolorna stänger. I många familjer står skolmaten för den varma maten, säger Marko Niemi, som nu kört i gång ett projekt som skall åtgärda problemet.

Fredagen 9.6  delar man för första gången ut ärtsoppa i Kyrkparken kl 14. Tanken är att matutdelningen fortsätter över sommaren. Mat delas ut tills den tar slut.

På menyn står en vegetarisk variant av ärtsoppa, för att den skall passa så många som möjligt. Portionen är gratis för barn, för vuxna kostar den 3 euro. Sista gången barnen bjuds på ärtsoppa är 11.8.

Frivillig verksamhet

Idén kom ursprungligen från företagaren och lokalpolitikern Mira Haahti.  Projektet sponsras delvis med donerade medel och med stöd av Finlands kommunistiskas partis nyländska distrikt organisation.

– Deras bidrag räcker för serveringen i juni, och efter det förlitar vi oss på att vi lyckas samla ihop medel så att vi kan fortsätta sommaren ut, berättar Niemi. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.