Nya krafter. Yrjö Sahlstedt, Urpo Hyttinen, Kirsi Nylund, Theo Sjöblom, Björn Peltonen, Christian Mattson och Jaana Pulkkinen har alla sitt eget ansvarsområde inkommande fyra år.

Platspusslet lades utan problem

Nya fullmäktige fick en viktig uppgift att bita i under sitt första möte i tisdags. Efter en lång tids förhandlande var det dags att bestämma vem som sitter i vilka förtroendeorgan.

Publicerad:
7.6.2017 09.08

Uppdaterad:
7.6.2017 12.45

Det nya - och också rejält förnyade - fullmäktige började sitt första möte en timme tidigare än vanligen är kutym.

På föredragningslistan fanns ärenden som härrörde sig till föregående period, som personalberättelsen, bokslutet för 2016 samt revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Men det nya fullmäktige fick också staka ut riktlinjerna för kommande period, då platserna i stadens nämnder samt övriga förtroendeorgan delades upp. De större partierna hade redan i ett tidigare skede förhandlat om de viktigaste posterna sinsemellan, men i tisdags spikades samtliga ledamöter och deras suppleanter.

Könskvoteringen krävande

En utmaning för samtliga partier har varit att följa jämställdhetslagen i nämnder och styrelser. Det var också den här biten som gjorde att man under mötets gång en gång höll en förhandlingspaus för att få fördelningen rätt i centralvalnämnden. Platserna i de övriga nämnderna kunde slås fast med några smärre justeringar.

Tunga poster klara
De viktigaste posterna som ordförande och vice- ordförandeskapen var uppgjorda i förväg och kunde klubbas av utan diskussion.

Stadsfullmäktige leds av Jouko Kavander (SDP) med Barbro Wikberg (SFP) som första vice ordförande och Ulf Lindström (SDP) som andra vice ordförande.

Stadsstyrelsen leds i två år av erfarne Sture Söderholm (SFP) varefter partiets röstmagnet Torbjörn Ekholm, som dock själv inte närvara under sitt första fullmäktigemöte. SDP:s Jorma Nousiainen blir styrelsens viceordförande.

Övriga ordinarie medlemmar i styrelsen är från SFP Helena Lesch-Saarinen och från SDP Aila Pääkkö samt Bernt Förström, som inte heller närvarande under mötet. Birgitta Gran representerar Vänsterförbundet, Pirkko Heinänen Samlingspartiet och Eero Koli det tekniska valförbundet mellan Sannfinländarna, de obundna och Finlands kommunistiska parti. 

Nämnderna fick sina ordförande

Inte heller utnämningen av nämndernas ordförande vållade någon dramatik i salen.

SFP leder fem nämnder. Mona Nyström-Hansén blir ordförande i centralvalnämnden, Yrjö Sahlstedt i revisionsnämnden, Theo Sjöblom i bildningsnämnden, Björn Peltonen i miljönämnden och Kalle Niemi i nämnden för Sydspetsens miljöhälsa.

Med undantag av grundtrygghetsnämnden vars ordförande VF:s Urpo Hyttinen är, fick SDP ta rodret i de resterande nämnderna. Jarkko Immonen leder tekniska nämnden, Jaana Pulkkinen nämnden för kultur- och medborgarverksamhet.

SFP:s Christian Mattsson leder ordet i bildningsnämndens svenska sektion, Kirsi Nylund i finska sektionen.

Dessutom tillsattes representanter i ett antal andra organ, exempelvis styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och nämndemän till Västra Nylands tingsrätt. Av de fem nämndemännen spikades tre, en får vänta till höstens första fullmäktigemöte som hålls i september. Fullmäktige kommer som tidigare att sammanträda andra tisdagen i månaden då det finns ärenden att behandla. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.