Nestor och lärling. Esko Vänttinen och Joakim Lindholm.

"Endast en idiot skulle ha tackat nej till erbjudandet"

Entreprenör Jan-Erik Chydenius grubblade länge över erfarenhet som går förlorad i arbetslivet. Lösningen fanns närmare än väntat.

Publicerad:
29.12.2016 14.23

Uppdaterad:
29.12.2016 14.23

Egenföretagare Joakim Lindholm hade just åkt till Grekland på semester när telefonen ringde. Han hade en hektisk sommar bakom sig och hade föreställt sig en lugn vecka fri från badrumsrenoveringar och jobbekymmer. I stället fick han ett erbjudande som fick hans liv att ta en ny riktning. I andra änden erbjöd nämligen entreprenören Jan-Erik "Chyde" Chydenius, känd för sina högklassiga byggprojekt, ett jobb åt honom. 

Om Lindholm så ville, skulle ha få jobba som byggmästare på höghusprojektet Mau-mau under ledning av den erfarne byggnadsingenjören Esko Vänttinen. Erbjudandet var både lite skrämmande och lockande. Men samtidigt oemotståndligt:

– Endast en idiot skulle ha tackat nej till erbjudandet, säger Lindholm.

Kunskap går förlorad

Chyde säger sig länge ha varit bekymrad över att värdefull erfarenhet och kunskap går förlorad i och med att yrkesfolk pensioneras eller slutar då företag minskar personalen. Som egenföretagare har han tidigare styrt det mesta själv, men i samband med ombyggandet av fyravåningshuset invid Östra Hamnen började arbetsbördan kännas övermäktig.

– Jag insåg att jag behövde en arbetsledare för att avlasta mig själv. Problemet var att det var svårt att hitta någon som var ung och entusiastisk och tillräckligt erfaren. Men lösningen på problemet gav sig själv. Via jobbet kom han i kontakt med Vänttinen och Lindholm på var sitt håll. Det var då tanken på att kombinera de båda herrarnas styrkor föddes.

– Jag visste att Vänttinen var pensionär och inte ville ta på sig ansvaret på heltid. Men eftersom han har erfarenhet från projekt som byggande av Olkiluoto och andra stora projekt såg jag att han besatt ovärderlig kunskap som nu inte kom någon till godo. I Lindholm såg jag en ung energisk person med stora utvecklingsmöjligheter, men utan den erfarenhet som behövs för att leda ett så här omfattande projekt som detta. Men då tänkte jag att jag kan kombinera de här sakerna och på det sättet skapa något helt nytt.

Hårt jobb

Sagt och gjort. I dag har konceptet 72- 27 som Chyde skämtsamt hänvisar till (siffrorna står för herrarnas ålder) visat sig vara ett vinnande projekt.

– Det som varit mest givande är att se hur Lindholm vuxit med uppgiften.

Då Chyde erbjöd Lindholm jobbet sades rent ut att uppgiften krävde att Lindholm släppte allt annat och gav sitt allt. I gengäld skulle han få sådan erfarenhet som han inte skulle få någon annanstans lika snabbt.

– Det är lite skillnad mellan ett badrum och ett flervåningshus. Efter det här är han redo för vad som helst däremellan.

Tuffa beslut

Och tufft har det varit. Både Lindholm och Vänttinen intygar att det är en hel del bollar som skall hållas i luften när man opererar på fem våningsplan och olika yrkesgrupper, leverantörer och övriga samarbetsparter rycker en ärmen och vill ha besked, här och nu.

– Det tuffaste har nog varit när allt händer samtidigt, och man borde ha en lösning till alla situationer på en gång, konstaterar Lindholm.

Så det gäller att ligga på och ha nerver av stål. Som tur är har Vänttinen förståelse för situationer som uppstår, och det är här hans erfarenhet träder in i bilder. Han vet i vilken ordning saker skall göras, och hur hela logistikkedjan påverkas av varje enskilt beslut som tas.

– När man gett sig in i det här får man ta ansvar och se till att saker slutförs, säger Vänttinen, som tycker att det varit givande att fungera som mentor.

– När frågorna blir till beslut är man på rätt väg.

 

Chydes arbetsfilosofi

Passion för uppgiften, yrkesstolthet och respekt för andras arbete skall styra alla moment och skapar bra resultat.
Tyst kunskap tas bäst tillvara genom att erfarna lär yngre.
Bristen på kunskap som går i arv kan bli ett ekonomiskt problem i framtiden för företag.
Verkar själv som exempel bland annat genom att sparra andra företag inom olika branscher.
Rätt attityd är A och O. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.