Anna äänesi Itämerelle

Itämeri-Projekti on Ålandsbankenin aloitteesta käynnistetty hanke, johon yksityishenkilö , organisaatio, koulu tai työpaikka sai hakea rahallista avustusta tai asiantuntijatukea projektilleen. Lähes sadan kilpailuun ilmoitetun projektin joukosta tuomaristo valitsi 12 hanketta kilpailemaan lopullisesta rahoituksesta. Yksi jatkoon päässeistä projekteista on kategoriasta ” Paikallinen vesiensuojelu”, jonka takana seisoo Hangon matkailutoimisto ja Täktominlahden hoitoyhdistys.

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä.

Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi rehevöityminen, öljykuljetukset, lisääntyvä laivaliikenne ja ilmastonmuutos .

Tiheän asutuksen ympäröimä meri on yhteydessä valtameriin vain kapeiden salmien kautta, minkä takia päästöt jäävät mereen pitkäksi aikaa.

Kaikki lajit elävät Itämeren murtovedessä sietokykynsä äärirajoilla.

Hangon matkailupäällikkö Marika Pulliainen sekä Ari Heinilä Täktominlahden hoitoyhdistyksestä jännittävät että kuinka moni käy antamassa äänensä  sivulla  http://www.balticproject.org/fi/. Äänestysaika loppuu yleisöltä 2.12 jonka jälkeen tuomaristoraati istuu vielä alas ja valitsee tiukan pohdinnan jälkeen voittajan joka saa hankkeelleen rahoituksen.


Täktominlahden ennallistaminen


Täktominlahden ongelmaa kuvaa Ari Heinilä  sillä että Täktominlahti Hankoniemellä on kuin Itämeri pienoiskoossa: matala allas, jota ihminen on kohdellut kaltoin vuosikymmeniä. Lahteen laskevasta kalojen kutupurosta on muodostunut viemäri, johon vetensä laskee iso suoalue, maanviljelykset, lentokenttä ja golf-kenttä. Kalojen kutumahdollisuudet ovat ehtyneet ja hiekkapohjainen lahti on kovaa vauhtia  kasvamassa umpeen. Talkoilla  ja paikallisten yritysten voimin on jo  rakennettu yksi  kosteikko parantamaan puron veden laatua, mutta vielä tarvitaan toinen kosteikko edellisen yläpuolelle jotta päämäärään päästään.

Tämän jälkeen mahdollisuuksien mukaan puro kunnostetaan kalakuntoon ja lopulta lahti ja suoalue elvytetään entiseen tilaan. Projekti myötävaikuttaa Itämeren tilaa kahdella tavalla, kun vedenlaatu purossa paranee, Itämereen valuu vähemmän ravinteita. Toinen tärkeä on ympäristökasvatus. Hangon lukiolaiset ovat olleet mukana aiemmassa projektissa tutkimassa valuma-alueen päästölähteitä , selvittämässä taustoja ja istuttamassa kosteikkokasveja. Ilmiöpohjaista opetusta !


Ympäristövastuullinen matkailukaupunki


Hangon matkailutoimiston päällikkö Marika Pulliainen toivottaa kaikki tervetulleiksi Hankoon ympärivuoden.


Hangossa asuvat, tai täällä kävijät ymmärtävät jo alkumetreillä, miten oleellinen elementti  täällä on meri. Meri jossa veneillään, uidaan, sukelletaan, surffataan tai ihan vain oleskellaan ja nautiskellaan sen äärellä. Jokainen meistä voi tehdä osuutensa sen eteen että vesi pysyy puhtaana, loppujen lopuksi pienillä teoilla. Hangon matkailun visio on että Hanko vuonna 2020 olisi ympärivuotinen ja ympäristövastuullinen
matkailukaupunki.

Vision toteuttamiseksi on tehty jo vuosia työtä määrätietoisesti ympäristövastuullisuuden painottamiseksi kaikessa matkailuun liittyvässä toiminnassa. Itämeri-projektin mukaan hakeminen oli luontevaa, eikä intohimoisesti asiaan uskovaa Ariakaan ollut
vaikea houkutella matkaan mukaan.

Jos jouluun on vähän päälle 24 yötä, on äänestykseen paljon vähemmän!

RIIKKA SUNDBERG