Ännu hinner du en röst för Östersjön

Vi är inne på slutspurten för att vara med och påverka Östersjöns tillstånd på nära håll. Ålandsbanken har startat ett Östersjöprojekt, där tolv bidrag gått till final. Hangö finns representerat med projektet "Rädda Täktbukten" i kategorin "lokalt vattenskydd". Ännu hinner du ge din röst.

I projektbeskrivningen liknas Täktbukten vid ett Östersjön i miniatyr.

Täktbukten är ett grunt sjöbäcken, som fått stryk av människan i åratal. Precis som Östersjön, lider Täktbukten av syrebrist och övergödning. Övergödningen handlar i bägge fall bland annat om ökad trafik, tät bosättning, klimatförändringar och utsläpp från jordbruk och industri. Vattnet cirkulerar endast genom trånga sund, vilket gör att vattenmassorna inte byts i tillräcklig takt för att undvika belastning.


Det är Hangö stads turistbyrå och den lokala skötselföreningen Täktominlahden hoitoyhdistys ry., som representerar bidraget i tävlingen.

Tävlingen är indelad i olika kategorier. Både privatpersoner, föreningar, arbetsplatser och organisationer har kunnat delta. Vinnaren belönas med pengar och rådgivning av experter på området. Vinnaren utses av en jury, där Hangö också har en egen representant i Alf Norkko, som är professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station. Dessutom får allmänheten ge sin röst via webben på adressen http://www.balticproject.org.fi.


Både föreningens pro-motor Ari Heinilä och Hangös turistchef Marika Pulliainen hoppas att projektet kammar hem många röster.
Heinilä berättar att projketet involverat flera lokala aktörer. I samarbete med golfbanan och lokalt jordbruk, har man byggt en damm som filtrerar vattnet som rinner ut i havet via Täktombäcken. Samtidigt hjälper man fisk att leka i bäcken och förhindrar av bukten växer igen. En annan viktig del har varit miljöfostran. Skolklasser har följt med utvecklingen via olika projekt.

Enligt domare Norkko, är miljöfostran nyckeln till en renare Östersjö:
- Om du känner, och respekterar havet, gör du automatiskt saker som är bra för havet, säger han.

Pulliainen berättar att Hangö aktivt arbetar för att öka miljömedvetenhet inom turismen.
-Vår vision är att Hangö år 2020 skulle vara en miljövänlig stad året om, berättar hon. Därför var det naturligt för oss att delta i Östersjöprojektet. Lyckligtvis, var det inte svårt att övertala Ari att samarbeta!


Den som vill rösta på ett av projekten, hinner ännu. Röstningen pågår fram till 2.12, då juryn fattar sitt slutliga beslut.