Stuvare i strejk i Hangö

I går marscherade Hangö Stevedorings stuvare ut i protest mot personalpolitiken och arbetsgivarens krav på ändringar i arbetsavtalen. Om parterna inte kan enas pågår strejken åtminstone fram till måndag.

Strejken är ett resultat av en kompromisslös arbetsgivarsida och fruktlösa samarbetsförhandlingar, enligt huvudförtroendeman Dennis Finnberg.

– I över två månader har vi suttit i vad arbetsgivaren kallar positiva förhandlingar. Arbetsgivaren ställer krav men vägrar diskutera. Det allvarligaste kravet är att företaget ska kunna ta in tillfällig arbetskraft, vilket i längden skulle ske på de fastandställdas bekostnad.

Enligt Finnberg vill arbetsgivaren ytterligare rucka på flexibiliteten i arbetstiderna och ändra på semestertiderna.

– I bakgrunden ligger också ett treårigt sparprogram som vi lyckades genomföra utan permitteringar. Nu går det bra för företaget, men det verkar inte vara nog för dem. De ska alltjämt ha lite mer, och det går ut över oss.

Kräver konstruktiv diskussion

Uppemot 150 personer strejkar fram till måndag, såvida parterna i tvisten inte kan komma överens.

– Folket är trötta på att gång på gång bli hotade med allt vad sparkrav kan innebära. Vi har inte ställt några krav, vi vill bara fortsätta jobba och vara i fred. Om inte arbetsgivaren går med på att sakligt förhandla med oss så fortsätter strejken.

För egen del önskar Finnberg att parterna kunde nå en kompromiss så fort som möjligt.

– Jag kan återvända redan på torsdag om arbetsgivaren går med på att förhandla med oss, men det verkar inte bli av.

Förvånad ledning

Hangö Stevedorings vd Esa Torstensson säger att utmarschen kom som en överraskning och kallar strejken olaglig.

– I samarbetsförhandlingarna förde vi fram förslagen för nästa år, intet konstigt med det. Att arbetstagarsidan plötsligt valde att marschera ut förvånar mig nog lite.

Enligt planerna ska han ännu i kväll träffa huvudförtroendeman Finnberg för att reda upp situationen.

– Inte kan vi återvända till förhandlingsbordet förrän arbetstagarsidan avblåser den olagliga strejken. Vi hoppas på att nå en lösning så fort som möjligt.