Givandets glädje

Publicerad:
23.12.2015 15.19

Uppdaterad:
23.12.2015 15.19

December innebär alltid en slutspurt.

Här på Hangötidningen gäller det att klämma in det sista av allt som finns att berätta i de två sista numren. Båda sammanfaller dessutom med årets två stora högtider, jul och nyår.

Därför viker vi denna ledare inför jul kring några allmänna reflektioner.


I den kristna religionen är julens budskap ett glädjens budskap. Familjer sammanstrålar kring borden och har en skön helg, utbyter julklappar och tankar kring året som gått.
För den som är ensam eller har ont om pengar kan julen däremot vara jobbig.

De sociala traditionerna upplevs som krav och det faktum att så mycket i vardagen kretsar kring förberedelser inför jul skapar stress och oro. I och med att vi länge dragits med hög arbetslöshet och framtidsutsikterna är lika mörka som vädret, växer den här kategorin av människor. Även i familjer med regelbundna inkomster är man tvungen att vända lite extra på slantarna.

Mot bakgrund av detta, är det fantastiskt att se hur många som i år verkligen agerar osjälviskt.

Runtom i staden pågår olika insamlingar och jippon till förmån för välgörande ändamål.

Många riktar sig direkt till en viss grupp Hangöbor. Juniorhandelskammaren har till exempel sedan slutet på november samlat in julklappar åt barn i familjer där pengarna inte räcker till.

Marthorna har stickat sockor som skickats till Finlands Röda Kors för att värma fötterna på asylsökande.

Det finns företag som säljer julgranar till rabatterat pris till arbetslösa.

Och det här är bara några exempel, vilket inte gör andra projekt mindre värda.

Alla projekt behöver inte handla om ett konkret resultat.

Ett privat initiativ tillsammans med ungdomsrådet uppmanar folk att donera en summa till priset av en glöggflaska, för att så många skolever som möjligt skall ha möjlighet att se filmen Malala lite billigare.

Tack vare sociala medier sprids informationen snabbt och når ut till flera. Men allt behöver inte försiggå på nätet. Bara att hälsa på äldre släkting, bjuda hem någon som firar ensam eller dela ut mat i ett soppkök kan sätta guldkant på julen. Både åt den som får, och den som ger.


Hangötidningen önskar alla sina läsare och samarbetspartner en fridfull jul.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.