Tuotantomyssy päähän

Publicerad:
10.12.2015 16.26

Uppdaterad:
10.12.2015 16.26

Sen jälkeen, kun julkisten hankintojen lakia alettiin noudattaa vuonna 2007, kuntien tuottamien palvelujen kartta on piirretty uusiksi.

Lain ajatuksena on että kaikkea mitä ostetaan tai tuotetaan, on voitava verrata jotta kunta voisi valita kustannuksiltaan parhaimman vaihtoehdon.

Nyt Hangon ruokapalvelut jotuvat ehkä kilpailutetuiksi.

Valmistelussa sanotaan, että ruokapalvelut selvitetään, mutta lopussa yhtenä vaihtoehtona on, että kouluruoka valmistetaan ulkopuolisen avulla kaupungin palkoissa olevan henkilökunnan asemasta.

Vaikka kunnilla on jo usean vuoden kokemus ostopalveluista on luonnollista, että ostopalvelusana voi tuottaa epävarmuuden tunteita prosessista riippuvaisissa henkilöissä.
Lain tarkoitus on osaksi alentaa kuluja, osaksi luoda entistä selkeämpiä kriteerejä palvelun hinnan suhteen.

Kilpailutus voi myös luoda yrityksille mahdollisuuksia hankkia uusia markkinaosuuksia itselleen ja asiakkaalle tilaisuuden saada lisätietoja tuotannosta.

Maailmoista parhaimmassa nämä intressit kohtaavat ja kaikki ovat tyytyväisiä.

Siksi on tärkeää, että ostopalveluista vastaava on hyvä neuvottelemaan. Aarne Nummenmaa, joka toimii sisäisten palvelujen päällikkönä naapurikunnassa Raaseporissa, on lausunut, että päähän on asetettava tuotantomyssy ja miettittävä tarkkaan, miten tuote tai palvelu tuotetaan.

Ennen  kaikkea hänestä on ajateltava sitä, mikä voisi pysäyttää tuotannon.

Nummenmaalla on pitkä kokemus eri tavaroiden ja palvelujen hankinnasta.

Hänen  mukaansa kaikista tärkein kriteeri on tiedostaa, mitä ostaja haluaa.

Ellei sitä tiedä, ei myöskään pysty asettamaan oikeita ehtoja. Se voi loppupäässä tulla tilaajalle ja asiakkaille kalliiksi. Kunnan on kilpailuttava palveluja, mutta kunnat päättävät itse ostavatko niitä vai tuottavatko palvelut itse.

Käytännössä ruokapalvelu lienee palvelu, jolle asetettavia vaatimuksia voidaan määritellä jotta ruoka olisi sekä edullista että hyvää. Hyvä voi tarkoittaa, että ravintoarvo vastaa kaikkien asiakasryhmien tarpeita ja että ruoka valmistetaan hygienisesti eikä ruokaa mene hukkaan.

Työn ilo, motivaatio ja asiakkiden tuntemus vaikuttavat myös palvelun laatuun. Ne voivat myös toimia hyvän ruoan mausteina.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.