På med produktions­mössan

Publicerad:
10.12.2015 16.23

Uppdaterad:
10.12.2015 16.23

Sedan lagen om offentlig upphandling började tillämpas år 2007 har kartan för kommunalt producerade tjänster ritats om.

Tanken med lagen är att allt som köps eller produceras ska kunna jämföras så att kommunen kan välja det kostnadsmässigt bästa alternativet.

Nu är det kosthållet i Hangö som eventuellt står i tur att konkurrensutsättas. I beredningen heter det att kosthållet utreds, men i slutändan finns alternativet att skolmaten tillreds av en utomstående producent i stället för av stadens anställda.

Trots att kommunerna redan har många års erfarenhet av att köpa tjänster, är det naturligt att ordet kan framkalla obehag hos dem som berörs av processen.

Syftet med lagen är dels att sänka kostnaderna för upphandlaren, dels att få till stånd mer transparenta kriterier för priset på en tjänst.

En upphandlingsrunda kan också vara en möjlighet för företag att skaffa nya marknadsandelar, och för kunden en chans att få insyn i produktionen.

I de bästa av världar möts dessa intressen och alla är nöjda.

Därför är det viktigt att den som sysslar med upphandling är en god förhandlare.

”Det gäller att sätta på produktionsmössan, och tänka sig in i hur en vara eller tjänst produceras. Framför allt gäller det att tänka på vad som kan få produktionen att stanna.”

Det säger Arne Nummenmaa, chefen för intern service i grannkommunen Raseborg. Han har lång erfarenhet av upphandling för olika varor och tjänster, och han menar att det absolut viktigaste kriteriet är att veta vad man vill ha.

Vet man inte det, kan man inte heller ställa rätt villkor och det kan i slutändan stå beställaren dyrt och kunden dyrt. Kommunen bör upphandla tjänster, men de väljer själv vad de köper eller om den producerar tjänsten själv.

I praktiken torde kosthållet vara en tjänst, där det går att definiera de krav som ska uppfyllas för att maten ska vara billig och bra.

Med bra kan avses att näringsvärdet motsvarar samtliga kundgruppers behov, att den tillreds på ett hygieniskt vis eller att det inte blir spill.

Faktorer som arbetsglädje, motivation och att känna sina kunder spelar också in för att ge det där lilla extra, som i en upphandling kan uppfylla kriteriet på kostnadsmässigt bäst.

Det kan också vara den krydda som gör maten extra god.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.