De bortglömda slår till

Publicerad:
13.11.2015 17.21

Uppdaterad:
13.11.2015 17.21

Även om få Hangöbor talar om det är det ett faktum. Sedan FN-steels konkurs sommaren 2012 har Hangö väntat på en eller helst flera räddare i nöden. Hangö behöver en injektion, någon stor satsning, något som kompenserar och ger nya jobb, bromsar utflyttningen och skapar bättre framtidsutsikter.

Stadens köp av stora markområden och hamnen i Koverhar har rönt förhoppning. Datakabelns potential har lyfts upp i medierna, bland politikerna och på stadens gator. Mer eller mindre alla förändringar har gett åtminstone ett litet hopp om att något bättre kan komma.

Men på köpet har de flesta glömt bort det vi redan har, och det som mycket väl kan utvecklas om det bara mår bra. Den kemiska industrins planerade satsningar är goda exempel. Trots sitt synliga läge invid landsvägen glöms fabrikerna i Hangö norra ofta bort. Tillsammans sysselsätter de dessutom flera personer än stålverket i Koverhar gjorde.

Därtill lockar de arbetstagare som många andra kommuner och hela Finland just nu riskerar att förlora. Förlusten av arbetare utbildade för och kunniga inom den biokemiska och tekniska industrin är ett allvarligt hot, men i Hangö växer behovet.

Inom ett år kan både enzymtillverkaren Genencor och läkemedelstillverkaren Fermion ha stora utvidgningar på gång. Tillsammans planerar de närmare 10 000 kvadratmeter nya anläggningar. Tidigare i år har även sprängämnestillverkaren Forcit byggt till och satsat på företagsköp. Även om det inte nödvändigtvis innebär så många nyanställningar tryggar det fabrikernas existens i Hangö.

Till saken hör att fabrikerna vanligtvis inte gör så mycket väsen av sig och riskerar att glömmas bort. Men då behovet av positiva nyheter är som störst har de stigit fram och levererat framtidsutsikter. Det säger en hel del om att Hangö borde värna om det vi redan har, inte enbart inom industrin utan lika väl inom andra branscher i näringslivet, kulturen och allt frivilligarbete som görs i staden.

Flera företagare har då och då lyft upp behovet. Det existerande näringslivets intressen har glömts bort och satsningarna på turismen har lidit av en minimal budget. Nu är det dags att reagera. Nytt är bra men vi måste också värna om det vi redan har.

Christoffer Holm

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.