OK ei käsittele Nyströmin kantelua

Oikeuskansleri Mikko Puumalainen ei tutki Rolf Nyströmin (sitoutumaton) kantelua Korsmaninkadun alikulkutunnelista.

Julkaistu:
16.4.2018 13.23

Päivitetty:
16.4.2018 13.23

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Räty ilmoittaa näin.

Päätöksen perustelussa todetaan, ettei OK tuki asiaa, johon on vielä mahdollista hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin.

OK ei voi myöhemminkään muuttaa tai kumota viranomaisten ratkaisuja eikä puuttua niiden toimi- ja harkintavallan rajoissa tapahtuvaan päätöksentekoon.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.