Poikkeuksellinen menettelytapa

Luottamushenkilöt ja asiantuntijat, joiden kanssa HL on keskustellut, ovat sitä mieltä, että Rolf Nyströmin kantelu Korsmaninkadun alikulkutunnelista tuskin johtaa käytännön seurauksiin. Nyströmin menettelytapoihin sitä vastoin asennoidutaan kriittisesti.

Julkaistu:
13.4.2018 16.11

Päivitetty:
13.4.2018 16.11

- Tämä on todella poikkeuksellinen tapa toimia. En ole koskaan kokenut mitään vastaavaa koko kunnallishallinnollisen urani aikana.

Näin sanoo Hangon kansliapäällikkö ja lakimies Lasse Tallqvist.

Rolf Nyströmin (sitoutumaton) kantelu tuli kaupungille täydellisenä yllätyksenä.

– Etenkin tätä pidän merkillisenä, että valtuutettu ensin itse on päättämässä asiasta ja sitten toimii selän takana näin.

Tallqvistista Nyströmillä olisi valtuutettuna ollut mahdollisuus ehdottaa kokouksessa, että asia palautetaan valmisteluun tai hylätään ja perustella ehdotustaan.

Tallqvist ei myöskään ole varma, onko oikeuskansleri (OK) oikea oikeusaste.

– Oikeuskansleri on viimeinen oikeusaste, jonka puoleen käännytään, jos on olemassa epäilys törkeistä rikkomuksista tai rikoksista, hän sanoo. Lisäksi hallinto noudattaa pohjoismaisia demokratiaperinteitä. Mehän elämme oikeusvaltiossa.

Tuskin mitään vaikutusta

– Käsitykseni on, että kantelulla tuskin on mitään merkitystä, sanoo valtuuston puheenjohtaja Jouko Kavander (SDP).

– Minä en ainakaan ole poliitikkona toimiessani kokenut, että kantelut johtaisivat konkreettisiin toimenpiteisiin.

Kavander on sitä mieltä, että kaikki on mennyt oikein eli eri mieltä kuin Nyström, jonka mielestä kaava olisi pitänyt asettaa uudelleen nähtäville, koska siitä poistettiin alue.

– Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksella on oikeus päättää kaavamuutoksista. Ulkopuolelle rajattu Tarhakadun ja Korsmaninkadun risteysalue oli lisäksi niin pieni – kyse oli noin 25 neliömetristä, on siis 25 metriä länteen eli yikulkusillalle päin– että rajaus olisi voitu tehdä viranhaltijapäätöksellä. Lisäksihän alue tulee käsittelyyn, kun Korsmaninkadun loppuosan ja Hanko Pohjoisen välinen kaava avataan.

Kavander katsoo kuitenkin, että päätöksiä voisi selostaa hieman perusteellisemmin pöytäkirjoissa. Sillä estettäisiin valittamista haluavia saamasta tämän tyylisiä koukkuja, joihin tarttua.

– Koska uskon, ettei kantelulla ole mitään suurempaa merkitystä koen, että se pikemminkin on sen jättäneelle tapa hankkia huomiota. Lisäksi on hieman ironista, että Nyström itse valituksessaan toteaa, että valitus ja hankkeen viivästyminen voivat käydä kaupungille ja sen asukkaille kalliiksi. Hänhän asuu itsekin täällä, joten se koskee myös häntä.

Kavander korostaa myös, että kaavalla tavoitellaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden lisäämistä.

Hämmästyttää suuresti

Kaupunginhallituksessa istuva Pirkko Heinänen (Kok) sanoo, että hän on hämmästynyt Nyströmin vedosta.

– Eniten minua huolestuttaa, että tämä jotenkin johtaisi tunnelin rakentamisen viivästymiseen tai siihen, ettei sitä rakennettaisi ollenkaan.

Myös Heinänen kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeä toinen ylikulku on kevyelle liikenteelle:

– Täällähän liikkuu päivittäin valtavat määrät ihmisiä, etenkin koululaisia. Mitä sitten, jos ylikulku suljetaan, emmekä saa mitään sen tilalle? Ylikulkusilta ei vedä kaikkea liikennettä, joka sille ohjattaisiin siinä tapauksessa.

Myös Heinänen on sitä mieltä, että kaikki on tehty oikein asiaa valmisteltaessa:

– Minähän en ole mikään lakimies, mutta käsitykseni mukaan kaava-aluetta voidaan pienentää niin kuin nyt on tehty.

Hänestä on hieman ikävää, että valtuuston lisäksi ympäristölautakunnassa istuva Nyström toimii näin:

– Etenkin, koska hänellä on ollut kaikki mahdollisuudet vaikuttaa jo lautakunnassa. Lisäksi minusta on kunnioitettava enemmistön päätöstä. Eihän sitä aina ole samaa mieltä, mutta päätöksiin on tyydyttävä.

Heinänen ei tiedä, miksi Nyström on valinnut tämän tien sen sijaan, että olisi pyytänyt tuomioistuinta ottamaan asian uuteen harkintaan:

– Kuten sanottu, olen hämmästynyt. Nyström saa vastata itse, miksi hän on tehnyt näin.

Noudatettava lakia

Nyströmillä on vastaus valmiina:

– En puolla enkä vastusta tunnelia, mutta minun on noudatettava lakia, kun teemme päätöksiä.

Miksi käännyit OK:n puoleen sen sijaan, että olisit pyytänyt tuomioistuinta ottamaan asian uuteen harkintaa?

– Näin toimitaan tällaisissa tapauksissa. OK päättää, onko kaupunginhallitus rikkonut lakia. Hän lähettää sitten asian eteenpäin.

Mitä mieltä sinä olet siitä, että ylikulku mahdollisesti suljettaisiin tai kevyen liikenteen turvallisuus vaarannettaisiin?

– Ei ole minun asiani ratkaista sitä. Mutta minun on valvottava, että päätökset tehdään oikeassa järjestyksessä.

Onko sinusta oikein tehdä näin, kun itse olet ollut mukana tekemässä näitä päätöksiä?

– Kuten sanottu, kaikki pitää tehdä oikein.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.