Ystäviä silti. Tom Rönnblad (SDP) katsoi, että oli aika purkaa pienvenemaksupäätös, joka syntyi Yrjö Sahlstedtin (RKP) aloitteesta 2014 pienvenepaikkojen säilyttämispaikkojen osoittamisesta kaupungin rannoilta.

Pienvenemaksusta luovutaan

Enemmistö valtuutetuista halusi, että maksusta luovutaan. Kaupunginhallituksen esitystä kannatti 20 jäsentä ja 11 valtuutettua Yrjö Sahlstedtin esitystä, ettei Tom Rönnbladin aloitetta todettaisi loppuun käsitellyksi.

Julkaistu:
11.4.2018 09.17

Päivitetty:
11.4.2018 11.47

Tom Rönnbladin (SDP) aloite pienvenemaksusta luopumisesta viritti odotetusti aaltoilevaa keskustelua valtuustossa. Myrskyksi aaltoilu ei kuitenkaan yltynyt, vaan asian käsittely sujui asiallisesti ja kunnioittavasti.

Alkuperäisen aloitteen pienveneiden säilyttämiseen sallittujen paikkojen osoittamisesta tehnyt Yrjö Sahlstedt (RKP)  totesi, etteivät hänen ja Rönnbladin ajatukset periaatteessa olleet kovinkaan kaukana toisistaan asiassa.

Sahlstedt sanoi, että maksu mahdollisti veneenomistajien helpon tavoitettavuuden, mutta ettei maksu sinänsä ollut pääasia. Hän totesi kokouksen jälkeen, että asiassa toki oli hieman soudettu ja huovattu, mutta asennoitui päätökseen maltillisesti.

Rönnblad oli luonnollisesti tyytyväinen, mutta torjui ajatuksen, että hän olisi tehnyt aloitteen helppojen poliittisten pisteiden keräämiseksi:

– Lähtökohtani on kyllä koko ajan ollut se, mitä pidän oikeana.

Muilta osin keskustelu ei tarjonnut mitään suurempia yllätyksiä.

Osa valtuutetuista, esimerkiksi Rolf Nyström (Sitoutumaton) viittasi hankolaisten ikiaikaiseen perinteeseen saada vapaasti vetää veneensä rannalle.

Urpo Hyttinen (VL) peräänkuulutti oikeudenmukaista ohjeistusta asiassa.

Björn Peltonen(RKP) puolestaan tiedusteli, olisiko selkeiden sääntöjen saaminen veneiden säilytyspaikoista mahdollista sekoittamatta maksuja tai kunnallista valvontaa asiaan.

RKP:n, SDP:n, Vasemmiston ja Kokoomuksen valtuutettujen äänet hajaantuivat jossain määrin. Muut puolueet kannattivat yksimielisesti maksusta luopumista.

 

 

Näin valtuusto äänesti pienvenemaksuista

Ne, jotka äänestivät JAA, kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta maksujen poistamisesta. Ne, jotka äänestivät EI, kannattivat Yrjö Sahlstedtin tekemää ja Jaana Pulkkisen kannattamaa ehdotusta, ettei valtuusto toteaisi Tom Rönnbladin aloitetta loppuun käsitellyksi.

RKP:
JAA: Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen, Sture Söderholm, Björn Peltonen
EI: Britta Idman, Christian Mattson, Yrjö Sahlstedt, Theo Sjöblom, Barbro Wikberg, Johan Wikström

SDP:
JAA: Lars Nyberg (Mari Hedbackin varalla), Ulf Lindström, Jorma Nousiainen, Aila Pääkkö, Marko Reitamaa, Tom Rönnblad
EI: Jouko Kavander, Kirsi Nylund, Jaana Pulkkinen

VL:
JAA: Taru Näätänen (Birgitta Gran varalla), Raili Peni, Hanna Varpalahti
EI: Urpo Hyttinen

KOK:
JAA: Pirkko Heinänen
EI: Jaari Karvinen

PERUSS:
JAA: Pertti Ruuska, Tony Särs

SITOUTUMATTOMAT:
JAA: Eero Koli, Rolf Nyström

VIHREÄT:
JAA: Teemu Köppä

SKP:
JAA: Marko Niemi

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.