Levator Oy hakeutuu konkurssiin

Yrityssaneeraus raukeaa.

Julkaistu:
6.4.2018 19.04

Päivitetty:
6.4.2018 19.04

Levatorin toimitusjohtaja Petri Metsola sanoo lehdistötiedotteessa, että hän raskain mielin tiedottaa, että hankolainen teräsyhtiö Levator Oy tänään on yhdessä veroviranomaisten kanssa jättänyt käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen.

Yritys jätti alkuvuodesta Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle hakemuksen yrityssaneerauksesta. Päätös on kuitenkin viipynyt ja taloudellinen tilanne on tänä aikana vaikeutunut entisestään.

Käräjäoikeudelle on siksi ilmoitettu tänään, että yrityssaneeraushakemus raukeaa ja yritys haetaan sen sijaan konkurssiin. Metsola korostaa, että yrityksen johto yrittää löytää hyviä ratkaisuja konkurssipesän velkojen hoitamiseksi siten, että toiminta mahdollisesti voi jatkua tulevaisuudessa.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.