Töitä. Hanke on tärkeä Hangolle.

Nord Streamille on myönnetty lupa

Valtioneuvosto on 5.4. myöntänyt Nord Stream 2 –hankkeelle suostumuksen käyttää Suomen talousvyöhykettä putkilinjan rakentamiseen.

Julkaistu:
6.4.2018 09.11

Päivitetty:
6.4.2018 09.11

Asian valmistelusta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriö. Putkilinjan on määrä kulkea 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä aluevesien ulkopuolella. Hankevastaavat pitävät suostumusta merkittävänä virstanpylväänä.

Nord Stream 2 tarvitsee kaksi lupaa putkilinjojen rakentamiseen ja käyttöön Suomen alueella. Toista, vesilain mukaista lupapäätöstä odotetaan seuraavien viikkojen aikana. Yhtiö on jo saanut tarvittavat luvat Saksassa.

Nord Stream -hankkeen luvituksesta Suomessa vastaavan Tore Granskogin mukaan lupamenettelyt Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä etenevät suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

Hankkeella tavoitellaan Manner-Euroopan varustamista venäläisellä maakaasulla. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa.


 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.