Taija Selin, Emmi Koljonen & Heidi Holm.

Ajoissa puuttuminen on tärkeätä

Ennaltaehkäisevä työ nuorten keskuudessa huumeita vastaan otetaan Hangossa vakavasti. Vapaaehtoiset perustavat nyt kouluvierailujen, infoiltojen ja kaupungin henkilöstön lisäkoulutuksen rinnalle yhdistyksen aikuisille, jotka haluavat tukea arjen työtä.

Julkaistu:
6.4.2018 08.38

Päivitetty:
6.4.2018 08.38

Hangossa on tällä hetkellä menossa kausi, johon liittyy melko laaja-alaista päihteiden käyttöä, usein humalanhakuisesti.

Tämän toteaa ryhmä kaupungin ja kolmannen sektorin edustajia, jotka nyt yhdistävät voimansa ongelmien oikaisemiseksi.

Liberaalimpi asenne

Mielenterveys- ja päihdetyöyksikössä ja lasten- ja nuorten vastaanotolla työskentelevä sairaanhoitaja Emmi Koljonen arvelee, että henkilöstöllä on melko selkeä käsitys Hangon tilanteesta. Näin siitä huolimatta, ettei konkreettisia tilastoja ole käytettävissä:

– Meillä ei ole suoranaisia lukuja siitä, miten paljon huumeita esiintyy. Meillä on sitä vastoin kokemusta väärinkäytöstä kielivien merkkien varhaisesta tunnistamisesta. Tehtävämme on puuttua mahdollisimman varhain ennaltaehkäisevässä mielessä. Tiedotamme nuorille, kouluille ja vanhemmille päihteiden väärinkäytön seurauksista ja teemme yhteistyötä eri viranomaisten ja tahojen kanssa.

Taija Selin, joka työskentelee yksilöohjaajana Nuorisotyöpaja Viassa ja Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa Hangossa toteaa, että myös huumeiden käyttö seuraa muotia:

– Eri huumeiden suosio aaltoilee. Sitä sävyttää eräänlainen tupakka vastaan nuuska –malli. Ennen juotiin ehkä enemmän alkoholia, nyt näyttää siltä kuin helposti saatavissa oleva kannabis olisi yleistymässä. Myös alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä esiintyy. Se on johtanut vaaratilanteisiin, joista on seurannut hälytyslähtöjä sairaalaan vatsahuuhteluun.

Sekä Koljonen että Selin sanovat, että heitä huolestuttaa eniten nuorten yhä liberaalimpi asenne huumeiden kokeilua kohtaan:

– Näyttää myös siltä, kuin huumeita kokeiltaisiin yhä nuorempana, usein tavalla, joka saattaa johtaa vaaratilanteisiin, Selin kertoo.

Aikuisten läsnäolo on tärkeä

Kunnilla on lakisääteinen velvoite harjoittaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Hangossa on kuitenkin jo vuosia toimittu aktiivisesti vierailemalla kouluissa, oleskelemalla nuorison keskuudessa kentällä ja pyrkimällä eri tavoin puuttumaan tilanteisiin ennen kuin käyttö muuttuu vakavaksi väärinkäytöksi. Ulkopuolinen apu on kuitenkin tervetullutta.

Hangossa oli vielä 1990-lopulla Walkers niminen yhdistys, jonka keskeisin tomintamuoto nuorille tarkoitetun kahvilan pitäminen. Viime vuosina lähinnä kaupunki on tehnyt etsivää työtä omalla johdolla.  Nyt kuitenkin on perusteilla uusi ”Koko kylä kasvattaa ry”, nuorten auttamisesta kiinnostuneiden vapaaehtoisten yhdistys.

Sisko Kilpeläinen on yhteyshenkilö vanhempainyhdistyksessä:

– Olemme saaneet valtavasti palautetta suunnitelmistamme. Tämä osoittaa, että tarve on huutava.

Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on olla läsnä siellä, missä nuoret oleskelevat. Tämä merkitsee partiointia kaupungilla viikonloppu öisin ja nuorten käytettävissä oloa.

– Jo se, että lähistöllä on aikuisia, luo turvallisuuden tunnetta nuorille. Puutumme tarvittaessa asioihin, mutta enimmäkseen olemme vain läsnä tukena, Kilpeläinen kuvailee.

– Tämä on tärkeätä. On nimittäin ilmennyt, että nuoret eivät aina halua ottaa yhteyttä aikuisiin, vaan mieluummin yrittävät vaieta ongelmasta, jos jotain sattuu. Voi olla todella vaarallista, jos sammunut kaveri avun hankkimisen sijaan yritetään kätkeä, Selin toteaa.

– Meidän on myös muistettava, että huumeiden ja alkoholin käyttöön aina liittyy häpeää, Koljonen täydentää ja lisää, että meidän tehtävämme ei ole tuomita, vaan auttaa.

– Etsimme parhaillaan lisää vapaaehtoisia, jotka ovat halukkaita partioimaan tai auttamaan kahvilassa. Emme ole vielä löytäneet huoneistoa, mutta tutkimme eri vaihtoehtoja ja ajatus on tehdä yhteistyötä suunnitellun kulttuurikahvilan kanssa. Osallistuminen ei edellytä, että on omia lapsia. Riittää, että on vastuuntuntoinen aikuinen, Kilpeläinen korostaa.

Huumeet aiheuttavat aina ongelmia

Päihteisiin liittyy monia vaaratekijöitä. Päihtyminen on erityisen vaarallinen varsinkin nuorille, jotka eivät ole vielä fyysisesti täysin kehittyneitä. Päihteet vaikuttavat tajunnan kannalta haitallisesti keskittymiskykyyn, joka ilmenee oppimisvaikeuksina. Mikäli käyttö kehittyy väärinkäytöksi, seuraa sosiaalisia ongelmia, kuten rikollisuutta ja syrjäytymistä. Lisäksi käyttö rasittaa henkistä hyvinvointia:

– On osoitettu tieteellisesti, että suurimmat masennuksen syyt johtuvat päihteistä. Mitä nuorempana päihteitä kokeilee, sitä suurempi on vaara, että niistä tulee riippuvaiseksi ja altistuu fyysiselle ja psyykkisille vaurioille, Koljonen toteaa.

Kaikkia tarvitaan auttamaan

Heidi Holm,  joka opiskelee päihdetyötä ja suorittaa tällä hetkellä työharjoitteluaan Hangon kaupungilla ja 3. sektorilla, Katu lähetyksessä.

Vaikka riippuvuuden kehittymiselle ei ole mitään kaavaa, riski on selkeästi suurempi nuorilla, jotka tulevat perheistä, joissa esiintyy päihteiden väärinkäyttöä:

– Vanhemmat ja heidän asenteensa päihteisiin, on äärettömän tärkeä lapsen kehityksen kannalta. Näen työssäni päiväkodissa, miten huonosti lapset voivat päihdeongelmaisissa perheissä. Mutta vaikka lapsilla on rankkaa, vanhemmat ovat kaikesta huolimatta heidän tärkeimpiä esikuviaan, joita he seuraavat. Siksi on tärkeätä tukea perheitä, joissa on väärinkäyttöä.

Ryhmä korostaa myös, että on tärkeätä, että kaikki aikuiset kantavat vastuunsa ja pyrkivät auttamaan väärille jäljille joutuneita nuoria.

– Se ei ole sekaantumista, vaan osoitus välittämisestä, Kilpeläinen kiteyttää.

Aikuisen vastuuseen ei tietenkään myöskään kuulu alkoholin tai huumeiden ostaminen alaikäisille. Se ei ole vain sopimatonta, vaan suorastaan laitonta. Siitä huolimatta päihteiden hankinta näyttää melko helpolta Hangossa. Ryhmä sanoo, että tämä johtuu yhtäältä siitä, että on aikuisia, jotka myyvät huumeita rahoittaakseen oman väärinkäyttönsä. Toisaalta on myös nuoria, jotka keksivät tavan niin sanotusti ansaita rahaa. Tietojen mukaan huumeita on myynnissä monessa paikassa, jopa avoimesti koulujen ja kauppojen edustalla.

Emmi Koljonen, joka on kirjoittanut opinnäytetyönsä päihteiden esiintymisestä ja ennaltaehkäisevästä työstä Hangossa, teki verkkokyselyn nykytilanteesta tutkielmansa pohja-aineistoa hankkiessaan. Kysely osoitti, että monet pitävät tilannetta kriittisenä ja vastaajat toivoivat hartaasti konkreettisia toimenpiteitä:
– Jotkut vastasivat suunnilleen, että laita tutkimus sivuun ja tule ulos kaduille tekemään jotakin, hän sanoo.

Vastustavat huumeita

Tapaamme nuorisotyöpaja Viassa Cissi Bergströmin ja Tommi Lähdeniemen. Molemmat ovat sitä mieltä, että huumeista on pysyttävä erossa.

– En voi sanoa tuntevani ketään, joka käyttää huumeita. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että monet käyttävät, ja että huumeita on melko helppo hankkia, Bergström sanoo.

Lähdeniemi opiskelee itse lähihoitajaksi:

– Se on mielestäni tärkeä alue ja haluan mielellään auttaa ongelmanuoria työssäni, hän kertoo.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.