Höyrypilvi johti suurhälytykseen

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai aamulla kello 8.10 hälytyksen keskisuuresta palosta valtatien 25 varrella. Ilmeni, ettei kyse ollut palosta, vaan Fermionin tehtaalla muodostuneesta vesihöyrypilvestä, joka laukaisi hälytyksen. Henkilövahinkoja ei syntynyt ja tilanteen ilmoitetaan nyt olevan hallinnassa.

Julkaistu:
10.3.2018 14.06

Päivitetty:
10.3.2018 14.06

Ensimmäisenä onnettomuudesta raportoineen Iltalehden mukaan kyse oli suuresta tehdaspalosta ja lehden saamien tietojen mukaan tilanne oli ollut vakava. Myöhemmin ilmeni, että kyse oli Fermionin tehtaasta Orioninkadulla.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanne nyt on hallinnassa ja ettei kyse ollut palosta, vaan prosessivirheen johdosta syntyneestä vesihöyrypilvestä.

Henkilövahinkoja ei syntynyt, eikä vaarallisia kemikaaleja liene kulkeutunut ympäristöön.

Hälytykseen osallistui yli 12 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksikköä ja liikenne suljettiin Långbodantien ja Viskon välisellä osuudella.

 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.