Tulevaisuudenuskoa. Työryhmä on tietoinen siitä, että datakeskuksen sijoittuminen alueelle voi viedä aikaa. Nykytilanteeseen asennoidutaan kuitenkin luottavaisin mielin. Seisomassa vasemmalta lukien Frank Hoverfelt ja Olof Exell. Istumassa: Agneta Evers, Eero Hettula ja Patrik Gustafsson.

Euroopan ja Aasian välinen silta

Hanko Data Parks on markkinoinnissaan intensiivisessä vaiheessa. Tavoite on Finnairin tapaan yhdistää itä ja länsi.

Julkaistu:
8.3.2018 16.02

Päivitetty:
8.3.2018 18.11

– Merikaapeli on rantautunut ja toimii. Nyt töitä jatketaan tästä eteenpäin, sanoo Eero Hettula, hallituksen puheenjohtaja yrityksessä C-Fiber, joka mahdollisti tämän tärkeän datakaapelin sijoittumisen läntiselle Uudellemaalle.

Yritys on nyt nimittänyt nelihenkisen työryhmän, joka myy konseptia kansainvälisesti. Ryhmään kuuluvat Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Olof Exell ja Patrik Gustafsson.

Mitään sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, mutta ryhmä voi jo kertoa, että muutamien eurooppalaisten ja aasialaisten toimijoiden kanssa käydään vakavia neuvotteluja.

– Avainsana tässä työssä on pitkäjännitteisyys, sanoo Frank Hoverfelt. Käytännössä vie aikaa solmia yhteyksiä ja löytää toimijoita, joiden kanssa päädytään etablointeihin.

Neljä ainutlaatuista datakeskusta

Hanko Data Parks koostuu neljästä datakeskustontista Hangosta Karjaalle. Kaikki sijaitsevat vähintään hehtaarin suuruisilla alueilla.

Hangon datakeskusalueet sijaitsevat Itäisellä teollisuusalueella ja Koverharin sataman alueella. Hanko tarjoaa merikaapelin ansiosta tällä hetkellä ehdottomasti nopeimman dataliikenneyhteyden Eurooppaan.

Raaseporissa keskustontit sijaitsevat Horsbäckin teollisuusalueella kantatien 51 varrella ja Bäljarsin alueella Karjaalla, Fingridin sähkökeskuksen vieressä. Kaikista keskustonteista Karjaan tontti sijaitsee lähimpänä Helsinki-Vantaan lentokenttää.

Sijainnin lisäksi alue tarjoaa myös kilpailukykyisiä sijoittumiskustannuksia.

– Toiminnan aloittaminen on täällä selvästi edullisempaa kuin esimerkiksi Tukholman tai Helsingin alueella, Hoverfelt selittää.

Kilpailijoita löytyy sekä kotimaisilta paikkakunnilta, esimerkiksi Kotkasta ja Haminasta että muista Pohjoismaista. Muut Pohjoismaat hyötyvät kokemuksestaan, koska ne ovat olleet pidemmän aikaa mukana datakeskustoiminnassa.

Monia etuja

Cinian merikaapeli C-Lion, joka rantautui viime vuonna Hankoon, mahdollistaa jo nyt yhteydet millisekunnin nopeudella lähes kaikkialla Pohjoismaissa, Baltiassa, Manner-Euroopassa ja Venäjällä.

– Kaiken toimintamme perusta on merikaapeli, sanoo Patrik Gustafsson.

Hän korostaa myös, että muut kaapelit ovat merkityksellisiä sille, miten toiminta kehittyy. Tällaisia kaapeleita ovat muun muassa Eastern Light ja Arctic Connect, jotka muodostavat koillisväylän Aasiaan.

– Voidaan sanoa, että pyrimme luomaan Finnair-vaikutuksen, jolla yhdistämme Euroopan Aasiaan.

– Suomen datalainsäädäntö antaa meille etuja muihin maihin verrattuna, Olof Exell toteaa.

Myös vihreän energian käyttömahdollisuudet ovat vahvuus. Esimerkiksi datakeskusten synnyttämä hukkalämpö voidaan syöttää kaukolämpöverkkoon ja hyödyntää.

– Tämän alan toimijat ovat erittäin ympäristötietoisia, sanoo Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Toiminta voi alkaa puolen vuoden kuluessa

Kiinnostunut asiakas voi aloittaa yritystoiminnan nopeasti.

– Voimme tarjota yrityksille apua määräajaksi tiettyä korvausta vastaan tai ne voivat hoitaa kaiken itse, Exell kertoo.

– Nykyisin ei riitä, että asiakkaalle tarjotaan metsäistä maa-aluetta. Siksi me niin sanotusti koristelemme kakkua kaiken aikaa, jotta sijoittumisesta tulisi houkutteleva, Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell selittää.

Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, minkälainen työllistävä vaikutus datakeskuksilla tulee olemaan. Työryhmän jäsenet korostavat, että vaikka suoranaisia työpaikkoja ei heti syntyisikään, datakeskuksen sijoittuminen alueelle synnyttää lisäarvoa:

– Mäntsälä on hyvä esimerkki siitä, miten datakeskus työllistää esimerkiksi alihankkijoiden välityksellä. Kaikkea ei myöskään tarvitse rakentaa yhdellä kertaa, vaan kokonaisuus täydentyy ajan myötä, sanoo Eero Hettula.

Agneta Evers korostaa myös, ettei saa tulla kotisokeaksi:

– Tällä alalla on yhteistyömahdollisuuksia kilpailijoiden kanssa. Me voimme tarjota esimerkiksi varmuuspalveluja jollekin muulle yritykselle. Turvallisuussyistä koko aarretta ei välttämättä kannata pitää yhdessä paikassa.


 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.