Kodikasta asumista. Aurorakodin palvelut järjestävän säätiön puheenjohtaja Anders Laxell ja kodin vt. johtaja Camilla Karlsson ylistävät henkilökuntaa sen taisteluinnosta näinä muutosten aikoina. Kuvassa myös Aurorakodissa asuvat Marianne Jungell ja Else Lindroos.

Aurorakoti luottaa uuteen toimintamalliin

Hankolaisella ikäihmisten palvelukoti Aurorakodilla on takanaan raskas vuosi. Nyt säätiö tekee yhteistyötä kaupungin kanssa löytääkseen uuden, kevyemmän ryhmäasumisen pohjalle rakentuvan toimintamallin, joka tarjoaa välimuodon kotona asumiselle ja tehostetulle palveluasumiselle.

Text & Foto: Johanna Lindholm

Julkaistu:
2.3.2018 16.04

Päivitetty:
5.3.2018 15.28

Aurorakoti ei vuonna 2016 voinut osallistua kaupungin vanhushuollon kilpailutukseen, mikä rasitti sen taloutta. Valtuusto myönsi kuitenkin toimintaa varten viime hetkillä aikalisän myöntäessään palvelukotitoimintaa harjoittavalle säätiölle lyhytaikaista lainaa.

– Olisimme kyllä toivoneet, että kaupunki olisi pysynyt ehdotuksessaan myöntää hankeavustusta lyhytaikaisen lainan sijaan, sanoo Aurorakodin vt. johtaja Camilla Karlsson.

Hankeavustus olisi antanut säätiölle mahdollisuuden kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa toimintamallia, jolla toiminta saataisiin jatkossa kannattavaksi.

Näin ei nyt käynyt. Jakaantunut valtuusto päätti marraskuussa sen sijaan, että kaupunki myöntää palvelukodille lyhytaikaista lainaa 80 000 euroa, jotta se selviytyy taloudellisesti ja voidaan laatia uusi toimintamalli, jonka ansiosta toimintaa pystytään ylläpitämään omatoimisesti. Koska kyse on lainasta, rahat on luonnollisesti maksettava takaisin, mutta etenkin rahan puutteesta omistajasäätiö juuri nyt kärsii.

– Jos lähdemme siitä, että palvelukodin kaikki yksitoista huonetta olisivat käytössä, eikä kukaan henkilöstöstä sairastuisi koskaan, pääsisimme melko lähelle plus miinus nollaa, sanoo säätiön puheenjohtaja Anders Laxell.

Tarpeet ja kannattavuus selvitetään

Karlsson ja Laxell ovat kuitenkin varovaisen optimistisia tulevaisuuden suhteen. Valtuuston päätöksen jälkeen on asetettu jo pariin otteeseen kokoontunut työryhmä, jossa on kaupungin ja, Aurorakodin edustajia. Ryhmä kokoontui jälleen eilen ja nyt selvitellään yhtäältä tarvetta Aurorakodin kaltaiseen vaihtoehtoiseen asumiseen ja toisaalta sitä, miten se saataisiin taloudellisesti kannattavaksi.

– Meidän osaltammehan tarve on ratkaiseva tekijä, koska se on terveen talouden perusta, Laxell sanoo.

Hän tarkoittaa tällä sitä, ettei riitä, että ihmiset kertovat tukevansa kotia. Tuen on myös konkretisoituva huoneen vuokraamisella.

Jos Aurorakodin tarjoamalle palvelulle löytyy todellista tarvetta, säätiö on valmis laajentamaan toimintaa ja rakentamaan 4-5 lisähuonetta, jotta talous saadaan pitkällä tähtäimellä kannattavaksi. Laskelmien mukaan 15 asukasta mahdollistaa ympärivuorokautisen henkilöstön palkkaamisen. Koska omistaja on säätiö, voitolle ei ole suoranaisia vaatimuksia, kunhan toiminta pysyy plussalla.

Turvallisuus ratkaisevassa asemassa

Yksityisessä Aurorakodissa on tällä hetkellä asukkaita ja ihastuttava puuhuvila tarjoaa ryhmäasumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa on henkilökuntaa paikalla kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kaikilla asukkailla on oma huone, mutta wc- ja suihkutilat ovat yhteiskäytössä. Ruoka valmistetaan omassa keittiössä ja juotavaa ja syötävää on tarjolla viidesti päivässä. Sen lisäksi järjestetään toimintaa, johon asukkaat voivat osallistua omien mielihalujensa mukaan: ääneenlukua, laulua, bingoa.

– Olemme äskettäin lanseeranneet leivontapäivän, joka on erittäin suosittu ja säiden niin salliessa vapaaehtoiset käyvät ulkoiluttamassa halukkaita, Karlsson kuvailee.

Kaikkein eniten asukkaat ja heidän omaisensa kuitenkin arvostavat turvallisuutta:

– Suoritimme äskettäin kyselyn asukkaiden ja heidän omaistensa keskuudessa siitä, minkälaiseksi he kokevat Aurorakodin. Turvallisuus nousi vastauksissa etusijalle, Karlsson kertoo.

– Asukkaamme arvostavat sitä, että heillä on ihmisiä läheisyydessään ja että paikalla on tuttua henkilökuntaa vuorokaudet ympäriinsä.

Kaksitoista vuotta Aurorakodissa asunut Bror Fjäder on samaa mieltä:

– Parasta täällä ovat henkilökunta, ruoka ja turvallisuus.

Hän sanoo toivovansa voida jäädä kotiin asumaan. Hän ei osaa edes kuvitella itselleen Aurorakotia parempaa asumista.

Uudelleenorganisointi asettaa vaatimuksia

Turvallisuus kuitenkin maksaa ja ympärivuorokautinen miehitys on juuri nyt asia, jota kaupunki tarkastelee.

Hangon perusturvajohtaja Elisabeth Kajander sanoo, että on esitetty oman henkilöstön korvaamista kaupungin kodinhoitajilla, jotka olisivat tavoitettavissa, jos jotakin tapahtuu. Se edellyttää kuitenkin hälytysjärjestelmän uusimista. Henkilökunnan täydentäminen sairaanhoitajakoulutuksen saaneella henkilöllä on toinen asia, jonka eteen tehdään töitä.

– Aluehallintovirasto vaatii tätä, Kajander sanoo. Palvelukodissa ei ole tällä hetkellä koulutettua sairaanhoitajaa ainoan sen koulutuksen omanneen lopetettua kodin palveluksessa. Viranomainen ei vaadi, että paikalla on sairaanhoitaja kokopäivätoimisesti, mutta tietty osa työajasta on varattava palvelukotia varten.
– Valitettavasti myös kaupungilla on melko rajalliset resurssit, Kajander vastaa kysymykseen, olisiko kaupungin palveluksessa joku, jonka työajasta osa olisi käytettävissä Aurorakodissa.

Aurorakodissa on kuitenkin jo tehty sekä teknisiä että henkilöstöllisiä toimenpiteitä kustannusten supistamiseksi laadusta tinkimättä. Käyttöön on palautettu myös jonotusjärjestelmä. Huoneesta kiinnostunut voi ilmoittautua jonoon ja ilmoittaa sitten huoneen vapautuessa, ottaako hän sen käyttöönsä vai antaako seuraavana jonossa olevalle.

Kajander ei kuitenkaan mitenkään salaile, etteikö tulevaisuudessa olisi luvassa haasteita:

– Meidän on tietenkin selvitettävä tarpeet ja talous tarkkaan. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että tämä malli on haavoittuva ja eräiltä osin vanhentunut. Vanhustenhuollolle asetettavat vaatimukset ovat nykyisin melko tiukkoja ja kaupungin on noudatettava niitä.

Kevyempi asuminen voi johtaa säästöihin pidemmällä aikavälillä

Aurorakodissa pidetään nyt peukkuja, jotta se selviytyisi taloudellisesti vuoteen 2020, jolloin rakennemuutoksen oletetaan olevan valmis, jos suunnitelmat toteutuvat. Olettamus on myös, että hoitouudistus saattaa helpottaa asiakkaiden valinnanvapautta.

Eikö työnteko ole ollut raskasta taloudellisen epävarmuuden ja medioissa pyöriteltyjen poliittisten koukeroiden johdosta?

– Kyllä ja ei. Olen työskennellyt täällä kaksi vuotta ja olin  valmistautunut taloudellisiin haasteisiin, Karlsson sanoo. Asukkaille ja omaisille tämä on kuitenkin merkinnyt suurta epävarmuutta. Aurorakotihan on joka tapauksessa täällä asuville heidän kotinsa ja heillä on omat rutiininsa ja turvallisuutensa.

Karlsson sanoo myös, että on yleisesti ottaenkin sääli, että tämän kaltainen asuminen on ajettu ahtaalle nyky-Suomen vanhustenhuollossa.

– Tutkimukset osoittavat, että ikäihmiset, jotka saavat asua turvallisesti ja joille tarjotaan aktiviteetteja maksavat pidemmällä tähtäimellä vähemmän kuin vaihtoehdossa, jossa kotoa muutetaan suoraan tehostettuun palveluasumiseen.

Myös Laxell korostaa palveluasumisen inhimillisiä tekijöitä:

– Aurorakoti edustaa pienimuotoisuuden mahdollisuuksia.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.