Onnistunut sijoittuminen. Swecemin toimitusjohtaja Ludwig Zetterströmillä on kokemusta Koverharin kaltaisten toimintojen perustamisesta. Asettuminen Suomeen on sujunut kuin Strömsössä.

"Hankoon on ollut helppo tulla"

Ruotsalaisen sementtitoimittaja Swecem Ab:n toimitusjohtaja Ludwig Zetterström sanoo, että asettuminen Koverhariin on sujunut ennakoitua joustavammin. Neuvottelut sekä satamayhtiön että kaupungin kanssa ovat sujuneet jouhevasti ja toiminta pyörii jo nyt täydellä kapasiteetilla.

Text & Foto: Johanna Lindholm

Julkaistu:
19.2.2018 08.27

Päivitetty:
19.2.2018 08.27

– Ja lisäksi saan erinomaisen ystävällistä kohtelua Hangon hotellissa kertoessani, missä työskentelen, Swecemin toimitusjohtaja Ludwig Zetterström toteaa hymyillen leveästi.

– Leikki sikseen. Ihmiset vaikuttavat aidosti iloisilta siitä, että Hanko menestyy ja että täällä satamassa on paljon toimintaa.

Koverharin ensimmäinen asiakas

Ruotsalaisen rakennuskonserni Peabin ruotsalainen tytäryhtiö oli ensimmäinen virallinen Koverharin sataman asiakas Nord Stream –hankkeen rinnalla.

Tieto Swecemin asettumisesta Hankoon saatiin kesäkuussa 2016 ja viime vuonna toiminta käynnistyi. Nyt toiminta pyörii täydellä kapasiteetilla ja 50 metrin korkuisesta sementtisiilosta on tullut alueelle eräänlainen uusi maamerkki.

– Ensimmäinen huhtikuuta on meille tärkeä päivämäärä. Siirrymme silloin käyttämään varsinaista laituriamme, Zetterström kertoo.

Hangon Satama Oy:n rakentaessa laitureita, lastialukset ovat tähän saakka käyttäneet toista laituria. Tämä on merkinnyt Swecemille pidempää siirtomatkaa. Kun sementti saapuu bulkkitavarana, se puhalletaan suljetun kuljetusjärjestelmän välityksellä siiloon. Sementti on herkkää kosteudelle ja se on pidettävä ehdottomasti kuivana kaikissa käsittelyvaiheissa.

– Siirtomatka lyhenee nyt ja voimme purkaa nopeammin ja tehokkaammin.

Helppoa työskennellä Hangossa

Tänään Zetterström istuu työskentelemässä tilapäisessä konttirakenteisessa toimistossa. Hän on paikalla neuvotellakseen siilolle sopivasta vakuutustasosta.

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsinborgissa Ruotsin etelärannikolla. Zetterström, joka on alusta alkaen osallistunut yritykselle sopivan sataman löytämiseen sanoo, että Koverhar oli luonnollinen vaihtoehto.

– Sijainti on paras mahdollinen toimintaamme ajatellen, koska satama sijaitsee Suomen eteläisimmässä kärjessä. Ruotsi, toimittajamme Liettuassa sekä suomalainen asiakasverkostomme ovat lähellä, meren syvyys on oikea, emmekä joudu risteilemään vaikeassa saaristossa, meri ei jäädy … hän luettelee ja lisää, että kaikki tämä on eduksi kustannustehokkaalle jakelulle.

Hän korostaa, että asettuminen Hankoon on kaiken kaikkiaan sujunut erittäin joustavasti:

– Satamayhtiön toimitusjohtaja Anders Ahlvik ja kaupungin edustajat ovat olleet yhteistyöhalukkaita ja avuliaita. Myös Hangon sijainti ruotsinkielisellä alueella Suomessa on eduksi. Se helpottaa merkittävästi yhteydenpitoa, Zetterström toteaa.

Liikennenäkökulmia

Zetterström asennoituu tulevaisuuteen myönteisesti.

– Etablointimme on ollut vahvassa myötäisessä Suomen tämänhetkistä talouskasvua ajatellen, hän toteaa.

Aikainen lintu madon nappaa ja Swecem on jo vuokrannut noin 2500 neliömetrin alueen, jolla on sijaa kasvulle.

– Tarvittaessa voimme rakentaa alueellemme toisenkin siilon ja tarvittavan kuljetusjärjestelmän.  Muuten muu toiminta tällä alueella ei vaikuta meihin. Se pyörii tavanomaisella tavalla, hän sanoo.

Sataman sijainnilla on etunsa myös sen johdosta, ettei välittömässä läheisyydessä ole asutusta.

– Me synnytämme liikennevirtaa ja sitä ajatellen on etu, ettei toimintamme häiritse ketään. Hyvät yhteydet satamaan ja satamasta sekä maanteitse että meritse, ovat tärkeitä.

Zetterström toivoo, että Lappohjan alueelta tulevaisuudessa löytyisi palveluja ammattiliikennöitsijöille. Nykyisin joutuu ajamaan Hankoon tai Raaseporiin saadakseen kupin kahvia, hiukopalaa tai ruokaa.

Suuret määrät sementtiä

Aluksilla on saapuessaan lastina 4000–5000 tonnia niin kutsuttua Portlandin sementtiä Liettuasta. Aluksia on tähän saakka saapunut satamaan joka toinen viikko. Saapumiset on mitoitettu tämän tyyppisen bulkkitavaran käsittelynopeuden mukaan.

Itse siilo vetää enimmillään 7000 tonnia sementtiä. Sementti puhalletaan suljetun kuljetusjärjestelmän kautta alukselta siiloon, jossa se paineen ansiosta vajoaa vähitellen siten, ettei se pakkaannu.

Siilosta sementti toimitetaan edelleen asiakkaille eri puolille maata. Sementtiautot ajavat siiloon alle, jossa kuljetustila täytetään tilatulla määrällä. Kun auto on lastattu, se vain ajaa matkoihinsa. Prosessi on täysin automatisoitu.

Yrityksellä ei ole oikeastaan omaa henkilökuntaa jatkuvasti paikalla. Tekninen ja hallinnollinen toiminta on teknologian avulla hallinnoitavissa etänä. Alusten sekä kuljetusautojen henkilöstö puolestaan huolehtii käytännön toimenpiteistä. Swecem käyttää lisäksi paikallisia alihankkijoita töihin, jotka eivät suoranaisesti kuulu yrityksen ydintoimintoihin.

– Strategiamme on käyttää paikallista työvoimaa toimipaikoissamme ja meillä on täällä Koverharissa pari omaa hovitoimittajaa, Zetterström selostaa.

Tulevaisuudessa saattaa myös käydä ajankohtaiseksi tuoda ympäristöystävällisiä sementin korvaavia vaihtoehtoja, kuten lentotuhkaa sekä jauhettua rakeista maasuunikuonaa.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.