Autiota. Asuntorakentamisen tieltä suurelta osin räjäytetyn Kuningattarenvuoren kunnallistekniikka odottaa käyttöönottoa.

Kuningattarenvuorta koskeva oikaisuvaatimus

Eero Koli (sitoutumaton) on 30.1. jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 15.1. tekemästä päätöksestä myöntää lykkäystä Kuningattarenvuoren rakentamiseen.

Julkaistu:
31.1.2018 12.49

Päivitetty:
31.1.2018 12.49

Sekä kaupunginhallituksessa että –valtuustossa istuva Eero Koli katsoo, että päätös on ristiriidassa kuntalain kanssa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että Regatta Resorts Oy saa lykkäystä vuoteen 2021 rakennusluvan hakemiseen ensimmäiselle tontille.

Yritykselle on jo kerran aiemmin myönnetty lykkäystä. Yritys perustelee hakemustaan sillä, että alue halutaan suunnitella paremmin ja että osa kokonaishankkeesta on viivästynyt valitusten johdosta.

Koli ilmoitti asiasta kaupunginhallituksessa päätettäessä eriävän mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.


 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.