Venemaksut pitää poistaa. Tom Rönnblad sanoo, että huonoiksi osoittautuneet päätökset on peruttava.

Pienvenemaksut puhuttavat edelleen

Pienvenemaksun käyttöönotto Hangon rannoilla säilytettäville pienveneille oli yksi viime vuoden suurista puheenaiheista. Jatkokertomus jatkuu nyt Tom Rönnbladin ja 17 muun valtuutetun jätettyä aloitteen päätöksen kumoamiseksi.

Julkaistu:
26.1.2018 08.54

Päivitetty:
26.1.2018 08.54

– Tämä farssi alkoi vuosi sitten ja tuloksista näkyy, että päätös oli huono.
Näin sanoo Tom Rönnblad (SDP), joka jätti valtuuston viime kokouksessa (23.1.) aloitteen Hangon rannoilla säilytettävien pienveneiden maksujen poistamisesta.

Kunnanhallitus nuiji päätöksen 2016 siitä huolimatta, että tekninen lautakunta oli päättänyt, ettei ehdotusta voi toteuttaa.

Rönnblad ja muut aloitteen allekirjoittaneet toteavat, että päätös maksaa enemmän kuin tuottaa. Rönnbladin esittämien tietojen mukaan päätöksen mukaiset maksut ovat tuottaneet kaupungille 4.550 euroa. Kustannukset järjestelmän käyttöönotosta ovat olleet lähes yhtä suuret, noin 4.000 euroa.

Asian ydin on kuitenkin Rönnbladin mukaan siinä, ettei järjestelmä toimi ja että se työllistää teknisen ja ympäristöviraston henkilöstöä, joka muutenkin on ylityöllistetty alati supistettavien resurssien johdosta.
– Eikä se sitä paitsi toimi. Rekisteröityjä veneitä on viety pois. Jos tällainen järjestelmä otetaan käyttöön, sen hoitamiseen on myös oltava resursseja.

Hän totesi aloitteessa myös, että järjestelmän valvominen kesäkuukausina on periaatteessa mahdotonta, koska henkilöstö on silloin lomalla.

Hyviä ja huonoja puolia

Kaupungin venesatamanhoitaja Thomas Skarpman vahvistaa, ettei kaikki ole sujunut ensimmäisenä vuonna kuin Strömsössä.

– Käytännössä ilmeni, että se aiheutti paljon enemmän työtä kuin olimme ymmärtäneet.

Esimerkkinä hän mainitsee rekisteröimättömien veneiden löytämiseen liittyvät menettelytavat, yritykset tavoittaa niiden omistajat, maksukehotusten jakamisen, maksujen seurannan. Laskuja lähetettiin yli 200 ja joissakin tapauksissa veneet rahdattiin pois rannalta. Yhteensä rekisteröimättömiä veneitä löytyi noin 300–350.

Skarpman sanoo, että päätös lisäksi on johtanut puheluihin ja kyselyihin joissakin tapauksissa hyvinkin ärsyyntyneiltä veneenomistajilta.

– On selvää, että kaikessa on hyviä ja huonoja puolia. On hyvä, että luodaan yhtenäinen järjestelmä ja että kaikki, jotka pitävät venettään muualla kuin omalla maallaan, maksavat siitä. Huonoa on puolestaan se, ettei järjestelmän ylläpitämiseen ole riittävästi resursseja..

Minne viette veneet, joiden omistajaa ette tavoita?

– Kaupungilla on Itäisellä teollisuusalueella varikko, jossa niitä säilytetään. Hyväkuntoiset veneet voidaan teoriassa huutokaupata, mutta useimmat ovat kyllä olleet varsinaisia hylkyjä, jotka eivät kelpaa muuhun kuin ehkä kukkalaatikoiksi puutarhaan.

Vastaveto on OK

Aloite veneiden rekisteröinnistä ja maksujen perimisestä tuli alkujaan valtuustoaloitteena, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli RKP:n Yrjö Sahlstedt. Hänen lisäkseen yhdeksän muuta valtuutettua oli allekirjoittanut aloitteen vuonna 2014.

Sahlstedtia on syytetty halusta kieltää pienveneiden säilyttäminen Hangon rannoilla. Aloitteella tavoiteltiin kuitenkin alkujaan yhtenäistä ja kaikille veneenomistajille oikeudenmukaista järjestelmää. Maksulla on toissijainen merkitys.

Sahlstedt sanoo, että Rönnbladilla tietenkin on täysi demokraattinen oikeutensa jättää aloite päätöksen peruuttamiseksi.

Hän sanoo myös, että ehdotuksen ydin oli siinä, että kaupunki osoittaisi erityisiä ranta-alueita veneille, mutta ettei näin ole vielä tehty.

– Tarkistan kuitenkin vielä itse pitävätkö aloitteessa mainitut luvut paikkansa.

Tärkeä asia hankolaisille

Vaikka aloitteisiin vastaaminen aloitteilla ei ole tavanomaista, Tom Rönnbladista on hyvä, että on olemassa tällainen demokraattinen työkalu.

– Henkilökohtaisesti pidän tätä huonon päätöksen perumisena. Jos ulos mennessäni astun koirankakkaan, putsaan kenkäni ennen kuin palaan sisälle.

Aloitteessa käytetään melko rankkoja sanoja, kuten pahantahtoisuus, kateellisuus ja ilmiantojärjestelmä. Onko se liioittelua?

– Ehkä. Mutta se osoittaa, miten tärkeä asia on hankolaisille. On selvää, ettei tällä ole valtakunnallista merkitystä, mutta Hangossa asia on tärkeä.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.