Katulyhdyt roikkuvat nyt Bulevardin yli vedetyissä vaijereissa, jotka on kiinnitetty kadun molemmin puolin sijaitsevien rakennusten seiniin.

Bulevardi saa uuden katuvalaistuksen

Bulevardin katuvalaistus uusitaan. Tekninen lautakunta haluaa vaihtaa kadun yllä vaijereissa roikkuvat valaisimet kiinteisiin pylväsvalaisimiin. Hulevedet halutaan samassa yhteydessä johtaa pois kadulta tulvien välttämiseksi.

Julkaistu:
18.1.2018 11.07

Päivitetty:
18.1.2018 11.07

Tekninen lautakunta hyväksyi 17.1. suunnitelmat Bulevardin katuvalaistuksen uusimiseksi ja samanaikaisesti suoritettaviksi toimenpiteiksi runsaiden sateiden synnyttämien tulvien aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.

Asian esittelytekstissä todettiin, ettei näkyvyys Bulevardilla ole riittävä liikenneturvallisuutta ajatellen. Valo lankeaa nyt vaijereissa kadun yllä roikkuvista valaisimista lähinnä katualueelle. Valaisimia on myös melko vähän. Lisäksi tiheät lehmusrivit kadun molemmin puolin heikentävät näkyvyyttä, eikä se näistä syistä ole etenkään jalkakäytävillä kovinkaan hyvä.

Suunnitteilla ovat uudet LED-valaisimet, jotka ulkonäöllisesti ovat torialueen lamppujen tapaan hieman vanhanaikaiset.
Samanaikaisesti lautakunta haluaa myös ryhtyä toimenpiteisiin tulvien välttämiseksi rakentamalla alueelle sadevesiviemärin, jolla hulevedet johdetaan tehokkaammin pois katualueelta.

– Tämä edellyttää kuitenkin tarkempia selvityksiä, sanoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jarkko Immonen.

Maanrakennuspäällikkö Jukka Takala selvittää, miten hanke voidaan toteuttaa.

Ajatus on, että molemmat hankkeet toteutetaan tänä vuonna kaivuutöitä ajatellen lähes rinnakkaisesti.

Valaistuksen uusimista varten on varattu 150 000 euroa.
 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.