Muuttuva ala. Lena Stenström omistaa nykyisin yksin karjaalaisen autokoulu Trexon, joka järjestää kursseja myös Hangossa. Suunnitteilla olevaa ajokorttiuudistusta ennakoiden nyt halutaan nähdä muun muassa, miten oppilaat selviytyvät kurssista pienemmillä teoria- ja ajo-opetustuntimäärillä.

Autokoulunopettajat asennoituvat kriittisesti ajokorttiuudistukseen

Ehdotus ajokorttia suorittavien opetuksen leikkaamisesta ei tee vaikutusta autokouluyrittäjä Lena Stenströmiin. Hän pelkää, että liikenneturvallisuus kärsii. Lisäksi se saattaa halpenemisen sijaan käydä oppilaalle jopa kalliimmaksi.

Julkaistu:
17.1.2018 13.03

Päivitetty:
17.1.2018 13.03

Hankolainen Lena Stenström osti äskettäin  monivuotisen kollegansa Kim Magnussonin ulos karjaalaisesta autokoulu Trexosta.

Autokoulun pääpaikka on Karjaa, mutta huhtikuussa yritys järjestää kurssin myös Hangossa.

Kurssi on autokoululiiton suunnitellun ajokorttiuudistuksen yhteydessä kehittelemä niin kutsuttu 10+10 –kurssi.

– Tämä kurssi on reaktio, jossa liitto haluaa nostaa esiin ammattimaisen opetuksen tärkeyden, Stenström kertoo.

– 10 tuntia ajo-opetusta ja 10 tuntia teoriaa on edelleen vähemmän kuin autokoulut tarjoavat nyt. Se on silti enemmän kuin uudistuksessa esitetään.

Stenström pitää etuna, jos kurssitettavilla on aiempaa liikennekokemusta.

– Mopo- tai moottoripyöräkortin suorittaneet selviytyvät yleensä vähemmällä opetuksella, koska he ovat tottuneita erilaisiin tilanteisiin ja tietävät, mitkä säännöt pätevät milloinkin.

Lisää yksilöllistä vastuuta

Itsenäisen opiskelun osuutta lisäämällä ajokortin suorittamiskustannuksia voitaisiin alentaa.

Ajotuntien määrä vähenee 18:sta 10:een ja teoriatuntien 19:stä 4:ään ennen ajokokeen suorittamista.

Jotta turvallisuus ei kärsisi, kokeiden vaikeusvaatimuksia on ajateltu nostaa. Kysymys on kuitenkin, riittääkö tämä.

– Paneutuminen asioihin niin, että taidot ovat sovellettavissa käytännössä, vaatii melkoisesti nuorilta, Stenström sanoo.

Jos pakollinen opetus vähenee, se tulee tietenkin vaikuttamaan autokoulujen toimintaan. Stenströmin mukaan se ei kuitenkaan ole suurin ongelma:

– Liikenneturvallisuus huolestuttaa minua eniten. Viime kädessähän on kuitenkin kyse ihmisten hengestä ja turvallisuudesta.

Työt muuttuvat

Voisi ajatella, että suunniteltu uudistus tulisi uuden yrittäjän näkökulmasta sopimattomaan aikaan. Stenström ei kuitenkaan ole huolissaan.

– Meillä on kyllä töitä myös jatkossa. Ne vain jakaantuvat ehkä hieman eri tavalla.

Pakollisten tuntien määrän mahdollinen vähentäminenhän ei merkitse, etteivätkö oppilaat saisi ottaa ylimääräisiä tunteja.

Jos jollakin oppilaalla kuitenkin on suuria hankaluuksia ja opetusta tarvitaan paljon lisää, teoriassa voi jopa käydä niin, että ajokortin saaminen tulee kalliimmaksi kuin nykyisen opetuksen puitteissa.

Puolesta ja vastaan

Linus Mäkelä on yksi äskettäin nykyjärjestelmän mukaisesti kortin suorittanut.

– Teoriaosa tuntui todellakin melko raskaalta, pitkäveteiseltä. Uskon, että itsekseen opiskelu olisi ollut parempi vaihtoehto.

Ajotunnit sitä vastoin olivat hänestä tarpeellisia.

– Olen muuttanut Hangosta Raaseporiin, joten liikennejärjestelyt olivat hieman erilaiset. Lisäksi on hyvä tottua erilaisiin tilanteisiin ja saada kokemusta sitä kautta.

Vaikka kortin ajaminen tuntuu hänestä melko kalliilta, hän on tyytyväinen kokonaisuuteen:

– Onhan kyse arvokkaasta taidosta koko elämää varten.

Hankolainen Melissa Ajosmäki on yksi 10–10 –kurssille ilmoittautuneista.

Hänestä opetusmäärä vaikuttaa riittävältä.

– Vaikea sanoa, koska minulla ei ole mitään kokemuksia autonajosta. Jos tuntien määrää nyt voidaan vähentää, niitä ehkä on ollut liikaa?

Mäkelän tapaan hänkin asennoituu myönteisesti teorian opettelemiseen itsekseen.

– Varsinainen ajamisen harjoittelu on kyllä tärkeämpää. Minusta on kuitenkin selvää, että voin ottaa lisätunteja, jos tunnen itseni jotenkin epävarmaksi.

– Eduskunta ottaa helmikuussa kantaa ehdotukseen, joka alentaa ajokortin suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Itsenäiset opinnot lisääntyvät ja autokoulujen pakollisten tuntien määrää vähennetään.
– teoriatunteja on 4 nykyisen 19 sijaan ja ajotunteja 10 nykyisen 18 sijaan.
– Autokoululiitto on nyt lanseerannut kurssia, jossa teoria- & ajo-opetusta annetaan kumpaakin kymmenen tuntia, jotta nähdään, miten tämä toimii käytännössä.
– Tällä hetkellä 70 % suomalaisista selviytyy kuljettajatutkinnosta. Vastaava luku on 50% Ruotsissa, jossa on käytössä lyhennetty kurssiohjelma.
– Turvallisuuden takaamiseksi kokeita vaikeutetaan ja opettajalta edellytetään erillistä testiä.
 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.