Regatta Resorts saa ehkä lykkäystä Kuningattarenvuoren hankkeelle

Monen pöydällepanon jälkeen ehdotus on nyt, että kaupunginhallitus suostuisi myöntämään lykkäystä Kuningattarenvuoren rakennusluvan hakemiseen. Regatta Resortsin on haettava rakennuslupaa viimeistään 1. lokakuuta 2021.

Julkaistu:
12.1.2018 15.51

Päivitetty:
12.1.2018 15.51

Kuningattarenvuoren räjäytetty alue saa todennäköisesti odottaa asuntojaan. Ehdotus on, että kaupunginhallitus maanantaina hyväksyy yrityksen Regatta Resorts hakemuksen rakennusluvan lykkäämiseen vuoteen 2021.

Yritys tarvitsee enemmän aikaa tämän monessa mielessä vaativaksi koetun alueen suunnittelemiseen. Muun muassa tonttijakoa halutaan tutkia tarkemmin sekä selvittää, mitä vaatimuksia sataman läheisyys asettaa viihtyisyydelle, äänitasolle ja liikenneratkaisuille.

Edellinen kaupunginhallitus on jo myöntänyt yritykselle lykkäystä hakuaikaan vuodesta 2016 vuoteen 2018.

Uusi kaupunginhallitus jätti lisälykkäyshakemuksen viime vuonna lyhyen ajan sisällä pöydälle kolmesti.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.