Elvis Burger on talvitauolla.

Elvis Burger avataan jälleen keväällä

Torialueen grillikioskin omistaja ja nimi vaihtuivat viime keväänä. Joulukuun 1. Elvis Burger kuitenkin suljettiin ja pidetään suljettuna talven ajan.

Julkaistu:
10.1.2018 15.10

Päivitetty:
10.1.2018 15.10

Yrittäjä Bekim Raci sanoo, että syynä ovat hiljaiset ajat:

– Meillä oli liian vähän asiakkaita. Päätimme siksi keskittyä Vantaan kioskimme pyörittämiseen. Lisäksi olemme kunnostaneet kioskia ja vaihtaneet joitakin laitteita.

Yrittäjä kertoo keskustelleensa päätöksestä asiakkaiden kanssa ennen sulkemista ja tiedottaneensa muutoksesta kioskin seinään kiinnitetyllä kyltillä.

Kesällä kioski tulee sen sijaan palvelemaan entistä pidempään.

– Kioski on silloin auki myös päivisin.

Elvis Burger avataan jälleen 1.3. Valikoima on entinen ja kevään ajan kioski palvelee edelleen vain iltaisin.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.