Raukeutta. Annika Brandt on ristinyt Sundayksi tämän Ateenassa oleskelunsa jälkeen maalaamansa teoksen.

Ennen, aikaan ja jälkeen Ateenan

Annika Brandtin Hangon kaupungintalon galleriassa olevaa näyttelyä voisi kutsua suodattamattomaksi kokonaisuudeksi. Gallerian seinät täyttyvät mitä erilaisemmista töistä.

Text & foto: Marit Lundström

Julkaistu:
4.1.2018 08.46

Päivitetty:
4.1.2018 08.46

Ensimmäistä mielikuvaa Aten takeover -näyttelystä kuvaavat sanat kirjava tai monipuolinen. Katse etsii työtä, jossa levähtää pidempään, mutta konsepti rakentuu kuvien, vaikutelmien, värien ja eri tekniikoiden kirjolle, joka vaikeuttaa pysähtymistä. Taiteilija ei ole luonut samankaltaisista töistä muodostuvia osakokonaisuuksia tai nostanut esiin jotain erityistä aihetta. Lopputulos on, että kokonaisuus kuvaa ennen muuta taiteellisia prosesseja.

Tätä Annika Brandt  on tavoitellutkin. Hän piipahtaa näyttelyssä juuri ennen poistumistani ja välillemme viriää antoisa keskustelu. Hän kertoo muun muassa, että hänen ateljeevieraansa usein ovat olleet kiinnostuneita luonnoksista ja puolivalmiista töistä. Kuvat elävät ja muuttuvat, jäävät epäselviksi tai tulevat, pahimmassa tapauksessa, ylityöstetyiksi. Prosessi ei kuitenkaan pääty missään vaiheessa. Tämän hän pyrkii näyttelyssään välittämään katsojille.

Oleskelustipendi

Taiteen maisteri, kuvataideopettaja Brandt oleskeli viime vuoden alussa Ateenassa Suomen Ateenan-instituutin ylläpitämässä taiteilijaresidenssissä. Hän sai siellä mahdollisuuden keskittyä luomiseensa.
Eräässä näyttelyssä esillä olevassa tekstissä Brandt toteaa, että: "Aika ennen Ateenaa viitoitti tien ja aika Ateenassa palautti luomishalun. Ateenan vaikutukset saa aika näyttää."

Levoton

Hän selittää kursailematta, että häntä vaivaa sisäinen levottomuus, jonka aavistaa myös näyttelystä. Hän ei vierasta tulkintaa, että hänen kahdessa Ateenassa oleskelun jälkeen tekemässään työssä, Sunday ja Twin Peaks, on enemmän avaruutta ja rauhallisia pintoja kuin monissa muissa näyttelytöissä. Sunday kuvaa sängyllä tyhjältä näyttävässä huoneessa lepäävää naista. Teoksen enemmän tai vähemmän sileät pinnat ovat sommitelman kannalta tärkeitä ja sänky näyttäytyy melko yksinäisenä universumina.

Myös Twin Peaksissä sommitelma on mielenkiintoinen. Samanaikaisesti teoksessa on joitakin herkullisia yksityiskohtia, joihin huomioni kiinnittyy, kuten naisen suuriin jalkoihin ja nukkuvaan koiraan. Mielikuvissani naisen sijaan koira ohjaa ja säätää. Naisen ruumiinkieli kertoo jonkinasteisesta avuttomuudesta, mutta toki käsitys voi olla muunkinlainen.

Useita tekniikoita

Tunnetta monimuotoisuudesta lisäävät Brandtin käyttämät monet tekniikat: öljy, hiili, akryyli, sekatekniikka, keramiikkavadit ja –esineet, isokokoinen valokuva sekä yksi pienempi ja yksi suurempi valokuvainstallaatio. Viimeksi mainittu koostuu ateenalaiselta kirpputorilta ostetuista kuvista. Brandt kutsuu niitä kreikkalaisiksi sukulaisikseen. Kuvat hän on yksinkertaisesti asettanut suurelle lakanalle ja muutamalle valkoiselle paperiarkille ruutumuodostelmaan.

Brandtilla on kieltämättä lahjoja ja kyky ilmaista itseään monipuolisesti. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, miten monipuolinen hän on. Uskon kuitenkin, että ulkopuolinen henkilö, kuraattori, varmasti olisi rakentanut kokonaisuuden toisella tavalla – tavalla, joka olisi tuonut Brandtin kyvyt ja ilmaisutaidon paremmin oikeuksiinsa sekä helpottanut samalla vierailijoiden mahdollisuutta kokonaisuuden hahmottamiseen.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.