Vapaata. Anders Laxell aloittaa vuodenvaihteessa elämänsä eläkeläisenä. Hän tulee vähitellen paalaamaan Kemiönsaarelle. Hän toivoo näin uuden vuoden kynnyksellä, että me kaikki tekisimme jotain yksinäisten ihmisten hyväksi. Me ihmiset voimme parhaiten sosiaalisessa yhteisössä.

Tärkeintä on, ettei menetä uskoa tulevaan

Anders Laxell aloittaa uuden vuoden muutolla ja eläköitymisellä. Hänen tervehdyksensä hankolaisille on, ettei kunnan kielteisen väestökehityksen saa antaa masentaa. Jo muutamassa ihmisessä on valtavat voimavarat.

Text: Mia Berg-Lundqvist, Foto: Peter Lundqvist

Julkaistu:
28.12.2017 09.10

Päivitetty:
28.12.2017 09.10

Anders Laxell on ennättänyt työskennellä Hangossa yhdeksäntoista vuotta, ensin ruotsinkielisen seurakunnan kappalaisena ja vuodesta 2003 kirkkoherrana. Mutta tiesittekö, että hänen pappiutensa oli kaatua pieneen yksityiskohtaan, nimittäin siihen, ettei hän osannut laulaa.

– Olin kyllä itse eniten hämmästynyt, kun aloin opiskella teologiaa Åbo Akademissa 1973, Laxell sanoo ja lisää kuvitelleensa itselleen teknikon tai insinöörin uraa, koska hän oli aina ollut kiinnostunut tekniikasta.

Laxellilla on tosin kristillinen tausta. Hänen molemmat vanhempansa olivat aktiivisia Kemiön seurakunnassa. Laxell on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Kemiössä. Hän koki kuitenkin itse, ettei hänellä ollut pappissieluisuutta, eikä hän siis osannut laulaa. Hän muistaa keskustelleensa asiasta lukion opinnonohjaajan kanssa.

– Opinnonohjaaja vastasi, ettei hän uskonut lauluäänen olevan mikään este. Kaikki papit, joiden kanssa olin ollut tekemisissä olivat kuitenkin lahjakkaita laulajia, Laxell hymyilee. Vuosien varrella hän on huomannut, että kaikki sujuu erinomaisesti myös ilman hyvää lauluääntä.

Diakoninen työ


Mitkä ovat olleet sydämen asioita sinulle Hanko-vuosinasi?
– Olemme yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa työskennelleet tavoitteenamme avoin, yhteisöllinen uskon, toivon ja rakkauden seurakunta. Olemme pyrkineet toteuttamaan tavoitettamme sekä sanoissamme että teoissamme, Laxell kertoo.
Konkreettinen esimerkki tästä on Baltian seurakuntien hyväksi tehtävä diakoninen työ. HL:n tavatessa Laxellin hän on äskettäin palannut Balvista Latviasta. Hangon seurakunnalla on monivuotiset perinteet joululähetyksistä sinne. Tänä vuonna onnistuttiin keräämään noin kahdeksankymmentä joulupakettilaatikollista.

Yhteistyö Baltian seurakuntien kanssa on aktivoinut erittäin monia hankolaisia. Laxell haluaa korostaa, että kaikkien ketjuun kuuluvien panos on tärkeä, olipa sitten kyse itselle tarpeettomasta peitosta, tavaralähetysten pakkaamisesta tai niiden toimittamisesta.

Vapaaehtoisuus on palkattu pois

Laxellia pyydetään kertomaan, mitä hän pitää tärkeänä Hangon seurakuntien kannalta tulevina vuosina.

– Hangon seurakunnille ja Hangolle yleensäkin olisi tärkeintä, että emme menettäisi uskoamme tulevaan, vaikka jäsenten ja asukkaiden määrä pienenee koko ajan. Jo pienessä ihmisjoukossa on valtava voimavara.

Hän kertoo ystäväseurakunnista Baltiassa. Niissä ainoastaan muutamat sadat seurakuntalaiset ylläpitävät sekä kirkkoja että toimintaa. Hän pitää myönteisenä myös sitä, että Hangon ruotsinkielinen seurakunta on viime vuosina saanut lisää vapaaehtoisvoimia työhönsä. Monet ovat esimerkiksi halukkaita jakamaan vastuun jumalanpalveluksista kirkkoväärteinä.

– He auttavat monin tavoin ja mahdollistavat yksinkertaisten tarjoilujen järjestämisen jumalanpalvelusten jälkeen. Tällainen toiminta on tarpeellista, koska emme enää voi palkata väkeä kaikkiin tehtäviin, Laxell sanoo.

Hän toteaa, että vapaaehtoisuus on sodan jälkeisessä Suomessa tapettu palkkaamalla ihmisiä. Se on johtanut siihen, että monilla osa-alueilla on osaavia työntekijöitä, mutta tämä on tapahtunut yksityisen sitoutumisen kustannuksella.
– Lisäksi monilla on se käsitys, että voidakseen ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin on oltava erittäin taitava siinä, mitä tekee. Usein on ylitettävä henkinen kynnys, Laxell pohtii.

Pitää osata nauttia myös pienistä asioista

Suuri kysymys, joka ei suinkaan rajoitu vain Hangon seurakuntiin on, miten kirkko säilyttää merkityksensä nyky-yhteiskunnassa. Laxell toteaa, että länsimaailma on aineellisen hyvinvoinnin lisääntymisen myötä muuttunut hieman välinpitämättömäksi.
– Näyttää siltä kuin mikään ei riittäisi meille. Meidän olisi saatava takaisin taitomme nähdä ja nauttia myös pienistä asioista.

Hän peräänkuuluttaa myös yhteiskuntaa, jossa voi panostaa pitkäjännitteisemmin asioihin eli maailmaa, joka on sosiaalisen median klikkausten ulkopuolella. Seurakunnat ja kaupungin kulttuuri- ja urheiluelämän tehtävän on tarjota paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata ja jakaa elämänkokemuksiaan. Seurakunnan erityistehtävä on olla paikka, jossa joutuu kohtaamaan myös heitä, jotka ovat erilaisia kuin itse.

– Tästä sulattamosta voi kuitenkin löytää sen, joka yhdistää meidät ja kantaa eteenpäin, Laxell toteaa.

Jäähyväissaarna

Anders Laxell pitää Hangon kirkossa 7.1. klo 12 jäähyväissaarnansa, johon kaikki ovat tervetulleita. Mahdolliset tervehdykset esitetään kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen. Sen jälkeen seuraa vastaanotto Seurakuntakodissa.

 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.