Muistisairasta vanhusta koskeva selvitys siirtyy Valviralle

Selvitys muistisairaan iäkkään naisen menehtymisestä mahdollisesti aliravitsemukseen siirtyy Valviralle. Aluehallintovirasto luovutti eilen asiakirjat seuraavalle viranomaiselle.

Julkaistu:
22.12.2017 15.02

Päivitetty:
22.12.2017 15.02

Huomiota herättänyt tapaus, jossa iäkäs muistisairas nainen ehkä menehtyi aliravitsemukseen Hangon kotihoitopalvelujen puutteellisuuden johdosta, siirtyy nyt eteenpäin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos kertoi asiasta eilen sähköpostitse.

Stenroos vastaa aluehallintoviraston peruspalvelu-, oikeusturva- ja lupa-asioista. Koska aluehallintovirasto ei enää vastaa tapaukseen liittyvästä selvityksestä, hän viittaa Valviraan.

Aiemmassa HL:lle lähettämässään sähköpostissa hän kuitenkin kirjoitti, että tapaus todennäköisesti johtaa toimenpiteisiin, mutta ettei hän tiennyt, mikä viranomainen vastaa niistä.

HL on ollut yhteydessä Valviraan, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto, mutta ei ole tavoittanut selvityksestä vastaavaa henkilöä.

Voi kestää jopa vuoden

Hangon perusturvajohtaja Elisabeth Kajander vastasi HL:n tiedusteluun, ettei hän ollut kuullut tapauksen siirtymisestä toiselle viranomaiselle.

– En voi kommentoida tilannetta tämän enempää, koska en ole nähnyt asiakirjoja tai perusteluja asian siirtämisestä. Kaupunki on sitä vastoin koko prosessin ajan ollut yhteydessä molempiin viranomaisiin.

Kajander sanoo, ettei ole mitenkään poikkeuksellista, että aluehallintovirasto siirtää tämän kaltaiset tapaukset toiselle viranomaiselle.

– Valvira astuu yleensä kuvaan tämän kaltaisissa tapauksissa, joissa ei ole kyse vain mahdollisista puutteista järjestelmissä, vaan joihin liittyy kuolemantapaus ja jotka ovat lisäksi saaneet suurta huomiota eri medioissa.

Hän ei osaa sanoa, miten pitkään kestää ennen kuin viranomainen antaa lausuntonsa asiassa.

– Riippuu siitä, riittävätkö kaupungin toimittamat asiakirjat, vai haluavatko he haastatella henkilöstöä. Kokemukseni mukaan tämä vie aikaa. Selvitystyö saattaa kestää jopa vuoden. Mutta se on myös kaupungin intressissä, että aisa käsitellään perusteellisesti

Huomautus, valvonta tai pahimmassa tapauksessa kielto harjoittaa ammattia

Ylitarkastaja Sari Mehtälä Valviran Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta sanoo, että tapaus on niin tuore, että nyt ollaan vasta valitsemassa sitä käsittelevää viranhaltijaa. Hän vahvistaa, että selvitys voi kestää pitkään:

– Selvityksen kesto riippuu täysin tapauksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

Viranomainen joutuu toisinaan kutsumaan avuksi eri alojen asiantuntijoita, mikä saattaa viivyttää prosessia.

Seurauksia ovat yleensä ohjeistus, miten toimintaa on johdettava, sekä mahdollisesti annettava varoitus. Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että ammatinharjoittajan kelpoisuus arvioidaan.

Kunnille ei ole yleensä tapana langettaa suoranaisia rangaistuksia tai sakkoja. Sitä vastoin esimerkiksi joku työntekijä saattaa juuri ammatillisin perustein saada varoituksen rekisteriin tai häneltä voidaan pahimmassa tapauksessa evätä oikeus ammatin harjoittamiseen.

– Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kunnille olisi tärkeätä, ettei huomautuksia tulisi. Useimmat ovat erittäin tarkkoja siitä, että he toimivat oikein, Mehtälä sanoo.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.