Laukku täynnä amfetamiinia.

Hangon satamassa on tehty 3 miljoonan arvoinen amfetamiinilöydös

Poliisi on ottanut haltuunsa 20 kiloa amfetamiinia Hangon satamasta syksyn aikana.

Julkaistu:
15.12.2017 16.06

Päivitetty:
15.12.2017 16.08

Amfetamiini, jonka poliisi luokittelee erittäin vaaralliseksi huumeeksi, löytyi Hangon satama-alueelta hylätystä matkalaukusta.

Yksi amfetamiiniannos on 0,1 grammaa, joten löydös vastaa 20 000 annosta. Yksi amfetamiiniannos maksaa laadusta riippuen katukaupassa noin 15 euroa. Nyt löydetty huume-erä olisi toisin sanoen katukaupassa ollut noin 3 miljoonan arvoinen.

Poliisi on erittäin vaitonainen yksityiskohtien suhteen, koska esitutkintaa ei ole vielä saatettu päätökseen. Rikoskomisario Lauri Hakkala ei halua kertoa, milloin löydös on tehty. Hän ei myöskään spekuloi, mikä oli tämän suuren huume-erän määränpää.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.