Euforinen. Birgitta Gran voitti kamppailun kesäyliopiston määrärahan korottamisesta.

Kesäyliopisto Hangö Sommaruni kiistakapulana valtuustossa

Valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018 sellaisenaan lukuun ottamatta esitystä Hangö Sommarunin määrärahan korottamisesta 8000 eurolla. Vaikka summa ei ole suuri, siitä kehkeytyi kiivas keskustelu ja se poiki vastaesityksen, joka ei oikein ottanut löytääkseen muotoaan.

Julkaistu:
13.12.2017 13.59

Päivitetty:
13.12.2017 13.59

Birgitta Gran (VL) vastusti kaupunginhallituksen esitystä, että kesäyliopistolle myönnettäisiin 52 000 euroa 60 000 euron sijaan, joka on hänestä tarpeen toiminnan pyörittämiseksi. Sen lisäksi, että yliopisto on kaikille avoin, se tuo kaupunkiin myös vierailijoita alkukesästä. Gran koki, että pienempi määräraha johtaa pitkällä tähtäimellä toiminnan alasajoon.

– Toivon, että enemmistö valtuutetuista on samaa mieltä ja tukee vapaata sivistystyötä, kun nyt ehdotan, että määrärahaa korotetaan 8000 eurolla, hän sanoi.

Keskustelu velloi kiihkeänä
Esitys synnytti yllättävän kiihkeän keskustelun.

Sture Söderholm (RKP) valitti, että hän kunnanhallituksen puheenjohtajana nyt muodollisesti joutui kannattamaan toisenlaista esitystä, vaikka hän aiemmin on seissyt barrikadeilla kesäyliopiston puolesta yhdessä Granin kanssa. SDP:n Jorma Nousiainen kyseenalaisti Jaana Pulkkisen kannattamana Granin esityksen. Nousiainen halusi sen sijaan, että talousarviovalmistelussa musiikkijuhlasta kesäyliopistolle siirretty 22 000 euron summa jaettaisiin siten, että 12 000 euroa myönnettäisiin liikuntatoimelle ja 10 000 euroa kulttuuritoimelle.

– Meillä on paljon yhdistyksiä, jotka tekevät ympäri vuoden vapaaehtoista työtä, jotta hankolaiset voivat kuntoilla tai osallistua kulttuuritapahtumiin. Keitä me valtuutetut palvelemme; hankolaisia vai ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, hän kysyi retorisesti.

Puoluetoveri Pulkkinen kannatti hänen esitystään ja sanoi, että rahat voitaisiin käyttää ensi kesän luovien viikkojen hyväksi.

Marko Niemi (SKP) puuttui keskusteluun todeten, ettei näitä kahta asiaa voi asettaa vastakkain ja että kesäyliopisto toki palvelee hankolaisia ja sekä sivistystä että kulttuuria.

Jari Karvinen (Kok) oli sitä mieltä, että keskustelu muistutti vanhan hyvän ajan talousarviokäsittelyä, jossa kiisteltiin rahoista matonpesuun tarvittavia laitureita varten.
– Myöntäkää raha kesäyliopistolle.

Myös Raili Peni (VL) pyysi puheenvuoroa paheksuen lasten ja nuorten asettamista vastakkain vapaan sivistystyön kanssa.
– En pidä siitä.

Valistusta esteellisyysperusteista

Helena Lesch-Saarinen (RKP) pyysi kaupunginjohtaja Denis Strandellia kertomaan valmistelun ajatuksista asiassa. Strandellin mukaan kyse on leikkauksista kautta linjan ja siitä, että hän ehkä myös katsoi, etteivät kesäyliopiston opiskelijat ensisijaisesti ole hankolaisia. Strandell kyseenalaisti myös hieman varovaisesti, onko moraalisesti oikein, että Gran Hangö Sommaruniversitet -säätiön puheenjohtajana ehdottaa määrärahan korottamista.

Kysymys mahdollisesta esteellisyydestä sai vastauksen, kun Eero Koli (sitoutumaton) esitti sen kansliapäällikkö Lasse Tallqvistille, joka Kolin mukaan "tietää kaiken".

– En minä kaikkea tiedä, mutta ehkä vähän melko paljosta. Mutta oli hyvä, että asia tuli puheeksi, Tallqvist totesi.

Hän kertoi, että jäsenten esteellisyysperusteet ovat valtuustossa erilaiset kuin hallituksessa ja lautakunnissa.
– Valtuutettu ei ole esteellinen, vaikka hän istuu yhteisön hallinnossa.

Voitti 2 äänellä
Valtuusto pääsi lopulta maaliin ja äänesti Granin ehdotuksesta, joka voitti äänin 16-14.

Tässä vaiheessa piti äänestää myös Nousiaisen ehdotuksesta, mutta oli epäselvää, kävisikö se enää päinsä.

Puheenjohtaja Jouko Kavanderin (SDP) todettua, ettei asia kuulunut otsikon yleishallinto, vaan otsikon liikunta- ja kulttuuritoimi alaisuuteen, hän nuiji asian niin ripeästi, ettei Nousiainen ennättänyt tehdä esitystään, joka oli muuttunut kaksiosaiseksi ehdotukseksi. Liikunta putosi pois, mutta valtuusto äänesti kulttuurimäärärahan korottamisesta 10 000 eurolla. Rahojen yhteys musiikkijuhlaan oli kuitenkin tässä kohden katkennut, joten kyse oli puhtaasti määrärahan korottamisesityksestä. Ehdotus sai kuitenkin vain 6 ääntä 24 vastaan, joten sitä ei hyväksytty.

Hämmentyneitä
Lopputulos oli siis, että Hangö Sommarunille myönnettiin 8000 euroa lisää, mikä vähensi tulosta vastaavalla summalla. Talousarvio jäi silti plussalle.

Sekä Nousiainen että Gran olivat kukin omalla tavallaan kokouksen jälkeen hieman hämmentyneitä.

– Mielestäni ehdotustani ei käsitelty aivan siististi, Nousiainen kommentoi.

Gran sitä vastoin oli iloinen, mutta ei mitenkään hämmästynyt asian virittämästä keskustelusta:

– Odotin jopa kiivaampaa keskustelua. Mutta totta kai tuntuu hienolta saada läpi asia, johon uskoo ja jonka hyväksi on tehnyt töitä.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.