Luottamushenkilöiden sidonnaisuusrekisteri

Kuntien on lain mukaan ylläpidettävä rekisteriä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden taloudellisista ja poliittisista sidonnaisuuksista.

Julkaistu:
11.12.2017 13.18

Päivitetty:
11.12.2017 13.21

Valtuusto käsittelee  tiistaina (12.12.) kysymystä kunnallisesti aktiivisten henkilöiden sidonnaisuusrekisteristä.

Laissa edellytetään, että kunnilla on oltava julkinen rekisteri, josta poliitikkojen ja joidenkin viranhaltijoiden sidonnaisuudet ilmenevät. Kyse voi olla taloudellisista sidonnaisuuksista, kuten merkittävästä varallisuudesta tai merkittävästä omistuksesta taloudellisissa yhteisöissä tai yrityksissä, jotka saattavat vaikuttaa luottamustehtävien hoitoon. Kyse voi myös olla siitä, että poliitikko on jonkun yhdistyksen tai yrityksen hallituksessa, jonka voidaan katsoa vaikuttavan kunnallisen luottamustehtävän hoitoon.

Tarkastuslautakunta vastaa valtuustolle

Luottamushenkilö vastaa tilityksen jättämisestä asiasta vastaavalle elimelle eli tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta puolestaan vastaa valtuustolle velvollisuuden täyttämisestä. Loppupäässä kuitenkin hallinto huolehtii rekisterin ylläpidosta käytännössä, koska sen suhteen on otettava huomioon erilaisia seikkoja, kuten henkilötietojen salassapitovelvoitteet.

Verkossa

Käytännössä monia Hangon luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koskevat tiedot on jo tarkastettu ja tiedot ovat nähtävillä verkossa osoitteessa: https://www.hanko.fi/paatoksenteko/sidonnaisuudet. Valtuuston tehtävä on lähinnä merkitä asia tiedoksi sekä kehottaa niitä, jotka eivät vielä ole toimittaneet tietojaan, huolehtimaan asiasta, jotta rekisteristä täydentyy.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.