McDonald ei syyllistynyt rikokseen

Turun hovioikeus on vapauttanut Hangossa aiemmin ylilääkärinä toimineen Outi McDonaldin syytteistä koskien kaupungin omaisuuden kavaltamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. McDonaldin tuolloinen työnantaja, Hangon kaupunki, epäili McDonaldin luovuttaneen vanhentuneita hoitotarvikkeita eteenpäin sääntöjen vastaisesti ja siten virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hovioikeus hylkäsi syytteet.

Julkaistu:
24.11.2017 12.30

Päivitetty:
27.11.2017 11.03

Hangon entistä ylilääkäriä, Outi McDonaldia vastaan nostetut syytteet lievästä kavalluksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta on hylätty Turun hovioikeudessa.

Hovioikeuden mukaan riittävää näyttöä siitä, että McDonald olisi organisoinut terveyskeskuksen vanhentuneiden hoitotarvikkeiden keräyksen sääntöjen vastaisesti ei ole.

Hoitotarvikkeilla tarkoitettiin esimerkiksi sidetarpeita ja kertakäyttökäsineitä, jotka hävittämisen sijaan käytettiin apua tarvitseville.

McDonald vapautui korvausvelvollisuudesta

Asiaa käsiteltiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vuonna 2016.

Hangon kaupunki teki tuolloin asiasta syytteeseen johtaneen rikosilmoituksen.

Käräjäoikeus katsoi tuolloin McDonaldin syyllistyneen lievään kavallukseen sekä virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta ei tuominnut McDonaldille rangaistusta. 

Silloin McDonald kuitenkin tuomittiin korvaamaan Hangon kaupungille asiasta koituneet, lähes 5000 euroon nousseet oikeudenkäyntikulut.

McDonald valitti asiasta Turun hovioikeuteen. Syytteet kumottiin hovioikeuden yksimielisellä päätöksellä eilen (22.11.). 

Hovioikeuden tuomion perusteella McDonald vapautettiin velvollisuudestaan korvata oikeudenkäyntikuluja.

Ensimmäisenä asiasta uutisoi Yle Västnyland.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.