Normaalirajoitus taas. Hangontien tavanomainen nopeusrajoitus on valtaosalla tiestä 100 kilometriä tunnissa. Foto: Arkisto

100 vaihtui 80:een Hangontiellä

Julkaistu:
6.7.2017 15.54

Päivitetty:
6.7.2017 16.06

Hangon ja Lappohjan välisellä maantiellä viime viikon torstaiaamuna matkanneet hämmästyivät varmasti monilla osuuksilla nopeusrajoitusten yhtäkkistä alentumista 80:een. Yleensä valtatie 25:llä on kesäisin 100 kilometrin rajoitus tieosuuksilla, joilla ei ole risteyksiä.
Kun Hangonlehti tiedusteli asiaa tienpitäjältä eli Destialta ilmeni, ettei nopeuksia ollut laskettu.
– Joko tuuli tai joku ilkivaltaisesti oli kääntänyt merkit osoittamaan 80, sanoo Ella Hytönen Destiasta.
Destia oli pian sen jälkeen jo aamupäivällä kääntänyt merkit osoittamaan 100.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.