Erikoistuneita eläimiä. Esko Tainio näyttää variksenmarjaa, joka on erittäin tärkeä kasvi dyynisukkulakoille, joka asuu varvuissa, mutta myös hiekassa. Jos varpujen ympärillä on paljon neulasia, elinympäristö ei ole kelvollinen. Foto: Christoffer Holm

Suuri luonnonhoitohanke Furuvikin alueella

Julkaistu:
3.7.2017 11.10

Päivitetty:
3.7.2017 11.10

Metsähallitus toteuttaa lähiviikkoina suuren hankkeen useille uhanalaisille lajeille tärkeiden avointen ja paahteisten elinympäristöjen säilyttämiseksi Furuvikin luonnonsuojelualueella. Puita kaadetaan, metsäkasvillisuutta perataan, hiekkalaikkuja paljastetaan metsäalueilla ja kurtturuusun tuhoamista jatketaan rannoilla. Toimenpidealue käsittää kokonaisuudessaan seitsemän hehtaaria.
– Kyse on todella suuresta hankkeesta. Alue tulee jälkeenpäin näyttämään täysin erilaiselta. Vie oman aikansa ennen kuin luonto taas näyttää luonnolliselta. Toivomme siksi vierailijoilta kärsivällisyyttä, sanoo suunnittelija Esko Tainio Metsähallituksesta.
Furuvikin luonnonsuojelualue edustaa niin kutsuttua paahdelajistoaluetta. Alue on kuitenkin viime vuosikymmenten aikana metsittynyt ja monet avoimista ja hiekkaisista alueista riippuvaiset kasvit ovat nyt uhanalaisia.
Työt aloitettiin viime viikolla. Metsähallituksessa toivotaan huomaavaisuutta hankkeen ollessa käynnissä. Ranta- ja vesialueet ovat normaalisti käytössä, mutta työkoneiden lähiympäristöön ja talkoolaisten leirialueelle toivotaan työrauhaa.
Heinäkuun alussa suoritettaviksi suunniteltujen hakkuiden yhteydessä karsitaan alle 50 vuoden ikäistä puustoa ja tehdään tilaa vanhemmalle maisemapuustolle. WWF:n vapaaehtoisleiri jatkaa alueen kunnostustöitä 15.–22.7. Työn jäljet häviävät luonnosta 1-2 vuodessa hiekan siirtyessä tuulien mukana.
Alueen hoitotyöt perustuvat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyössä Hangon kaupungin kanssa laatimaan suunnitelmaan.
Lisätietoja löytyy alueen opastauluista sekä Hangon kaupungin Facebook-sivuilta.
Hankkeesta kerrotaan lisää HL:ssä torstaina 6.7.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.