Puhdasta energiaa. Keskuskoulu on yksi kahdestatoista rakennuksesta, joihin tulee aurinkosähkövoimalat. Yhteensä 323 neliömetrille asennettaan 200 paneelia, joiden teho on 53 kilowattia ja jotka tuottavat noin 47 megawattia sähköä vuodessa.

Hanko panostaa vahvasti aurinkopaneeleihin

Yhteensä kahdentoista kaupungin rakennuksen kattoihin asennetaan aurinkopaneelit. Paneelit tuottavat kymmeniä vuosia sähköä sekä ympäristöystävällisesti että edullisesti.

Julkaistu:
15.6.2017 16.00

Päivitetty:
15.6.2017 16.00

– Tämä on todella hieno asia. Otamme näin äkkilähdön tavoitteissamme päästä fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa, kaupunginjohtaja Denis Strandell iloitsee.

Hangon kaupungin omistamien rakennusten ja puhdistamon katoille asennetaan vielä tämän vuoden aikana satoja aurinkopaneeleja, joiden yhteenlaskettu teho on noin 700 kilowattia. Kaupunki alkoi suunnitella tätä mahdollisuutta viime vuonna ja maanantaina kaupunginhallitus saattoi nuijia päätöksen asiassa.

– Tämähän on myös tärkeä imagokysymys Hangolle, sanoo kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja Sture Söderholm.

Kolmen katon sijaan kaksitoista
Kolme yhteensä kahdestatoista aurinkovoimalasta hankitaan Suomen ympäristökeskuksen johtaman yhteishankkeen puitteissa. Ne rahoitetaan 12-vuotisella leasingsopimuksella. Sen jälkeen paneelit tuottavat ilmaista energiaa koko noin 30 vuoden pituisen elinkaarensa ajan.

– Aluksi monet kunnat olivat kiinnostuneita, mutta lopulta jäljelle jäi neljä, joista Hangolla oli suurimmat suunnitelmat, Strandell toteaa.

Nyt asennetaan lähemmäs 400 aurinkopaneelia Keskuskoulun, Pelastuslaitoksen ja Keksin katoille.

– Valitsimme nämä kolme kohdetta yhteensä neljästä. Rakennuksia kartoitettaessa löytyi kuitenkin useampia muitakin mahdollisuuksia, Strandell kertoo.

Alkujaan kaupungin oli tarkoitus siis ottaa kevyempi lähtö. Asian edetessä päädyttiin kuitenkin toiseenkin hankkeeseen aurinkopaneeleiden hankkimiseksi.

Suuria säästöjä
Kaupunki hankkii toisen projektin puitteissa nyt yhdeksän aurinkosähkövoimalaa yrityksiltä Forus Capital ja Valoe. Yritykset huolehtivat asennuksista, tarvittavista luvista ja rahoituksesta.

– Tämä hanke käynnistyi myöhemmin, mutta sattumien johdosta hankkeet valmistuivat samanaikaisesti, Strandell selostaa.

Kaupunki sitoutuu ostamaan voimaloiden tuottaman sähkön hieman jopa markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla 10–15 vuoden ajan sähkön hinnasta riippuen. Kun takaisinmaksu on suoritettu, paneelit siirtyvät kaupungin omistukseen. Sen jälkeen ne tuottavat vielä vuosikymmeniä kaupungille ilmaista sähköä.

– Jos olisimme käyttäneet vanhanaikaista konseptia, jossa kaupunki investoi, hanke ei olisi toteutunut. Nyt meidän ei tarvitse investoida mitään, eikä hanke rasita talousarviota, Strandell sanoo.

Kaupungin panostuksen ajankohta on suotuisa, koska aurinkoenergian hinta on laskenut. Sen ansiosta ja aurinkopaneeleihin saatavan valtionavustuksen johdosta, Strandell arvioi, että paneelien leasingkustannukset ovat suunnilleen samalla tasolla kuin energiakustannuksissa syntyvät säästöt.

Kun paneelit reilun kymmenen vuoden kuluttua siirtyvät kaupungin omistukseen, ne synnyttävät loppuelinkaarensa aikana energiakustannuksiin 1,5 - 5 miljoonan luokkaa olevat säästöt sähkön tuolloisesta hinnasta riippuen.

Puhdistamo suurin
Keskuskoulun aurinkosähkövoimala on suurin Suomen ympäristökeskuksen johtaman hankkeen puitteissa. Se käsittää yhteensä 200 paneelia, joiden teho on 53 kilowattia. Yhteensä hankkeen kolme rakennusta käsittävät lähes 400 paneelia, joiden yhteisteho on 100 kilowattia.

Kaupungin ja Forus Capitalin aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho on kokonaista 576 kilowattia. Tämän hankkeen suurin kohde on puhdistamo, jonka aurinkosähkövoimalan teho on peräti 250 kilowattia.

– Puhdistamolla paneeleja asennetaan myös maahan. Puhdistamo onkin täydellinen kohde suuren ympärivuorokautisen kulutuksensa johdosta, Strandell korostaa.

Rakennuksen käyttötarkoitus ratkaisee, koska aurinkopaneelit, jotka kaupunki asentaa on tarkoitettu suorakäyttöön. Aurinkosähkön varastointi on nimittäin vielä kallista ja edellyttää toisenlaisia laitteita.

Kaupungin uusi panostus on erinomaisesti linjassa tulevien energiaratkaisujen ja sen kanssa, että Hanko on mukana HINKU- eli hiilineutraali kunta -hankkeessa.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.