Unohdetut tarttuvat toimeen

Julkaistu:
13.11.2015 17.20

Päivitetty:
13.11.2015 17.20

Joskaan monet hankolaiset eivät puhu asiasta, se on tosiseikka. FN-steelin mentyä konkurssiin vuoden 2012 kesällä Hanko on odotellut pelastajaa tai mieluiten pelastajia. Hanko tarvitsee vitamiiniruiskeen, jotakin korvaavaa ja uusia työpaikkoja antavaa, poismuuttoa estävää ja parempia tulevaisuuden näkymiä luovaa.

Toiveita on herättänyt kaupungin suuret maa- ja satamahankinnat Koverharissa. Joukkoviestintävälineet ovat nostaneet esille datakaapelin potentiaalia; siitä on keskusteltu niin poliitikkojen kuin asukkaiden keskuudessa. Melkein kaikki tapahtumat ovat antaneet vähintään pieniä toiveita paremmasta.

Samalla olemmekin unohtaneet sen, mitä meillä jo on, ja jota ihan hyvin voitaisiin kehittää. Hyviä esimerkkejä ovat kemianteollisuuden suunnittelemat panostukset. Vaikka ovatkin hyvin näkyvissä maantien kupeella Hanko pohjoisen tehtaat usein unohtuvat. Lisäksi ne yhdessä työllistävät enemmän väkeä kuin Koverharin terästehdas aikanaan.

Ne huokuttelevat tänne työntekijöitä muualta Suomesta, työntekijöitä, joita maamme on menettämässä. Vakava uhka on biokemian ja teknisen teollisuuden koulutettujen ja ammattinsa osaavien työntekijöitten menettäminen. Hangossa sellaisten työntekijöiden kysyntä kasvaa.
Vuoden sisällä sekä enzyminvalmistaja Genencor että lääketehdas Fermion saattavat olla laajentamassa tilojaan. Yhdessä ne suunnittelevat lähes 10 000 neliön verran uusia tuotantotiloja. Aiemmin kuluvana vuonna räjähdetehdas Forcit on laajentunut ja panostanut yrityskauppoihin. Joskaan se ei välttämättä merkitse monenkaan uuden työntekijän palkkaamista, se turvaa tehtaiden toimintaa Hangossa.

Asiaan kuuluu, että tehtaat tavallisesti eivät pidä niin suurta melua tekosistaan. Näin ne saattavat jäädä huomiotta. Kun myönteisiä uutisia juuri nyt kaivataan kaikkein eniten, ne ovat kertoneet tulevaisuuden näkymistään. Tämä kielii siitä, että Hangon kannattaisi vaalia olemassaolevaa, eikä pelkästään teollisuuden vaan muidenkin alojen, kulttuurin ja vapaaehtoistyönkin suhteen.

Useat yrittäjät ovat aika ajoin nostaneet tämän esille. Toimivan elinkeinoelämän intressit unohdetaan ja panostukset matkailuun kärsivät pienestä budjetista. Nyt on aika reagoida. Uusi on hyvää mutta meidän on myös vaalittava jo olemassa olevaa.  

Christoffer Holm

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.