Arbete Hangös ekonomi vilar på tre pelare: hamnen, industrin och turismen. Men när fundamentet byggs om är det nära till kris. Arbetskraften hänger inte med, utan arbetarklassen har hamnat på efterkälken.